Şeyh-ül Hattatin Hasan Çelebi, Hat Sergisi

Şeyh-ül Hattatin Hasan Çelebi, Hat Sergisi

Ferhat Kurlu, Davut Bektaş, Ahmet Kutluhan, Mümtaz Durdu, Ayten Tiryaki ve Hilal Kazan'ın da hat eserleri yer alıyor.

Şeyh-ül Hattatin Hasan Çelebi, Hat Sergisi

Şeyh-ül Hattatin Hasan Çelebi, Hat Sergisi ile 3 - 24 Ekim 2012 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi'nde…
1937 yılında Erzurum'da doğan Hasan Çelebi, 1964 yılından itibaren hattat Halim Özyazıcı, Hamit Bey ve Kemal Batanay'dan hat meşkeden Hasan Çelebi 1975 yılında Hamit Bey'den sülüs ve nesih, 1981 yılında da Kemal Batanay'dan ta'lik ve rik'a icazetleri aldı.

Geçtiğimiz yıl Geleneksel Sanatlar Dalında Cumhurbaşkanlığı büyük ödülü alan Hasan Çelebi aldığı ödülü kendi deyimiyle; Ustaları adına vekaleten, yaşamakta olan hattatlara asaleten, gelecekteki hattatlar içinde niyabeten bu nişanı kabul ettiğini mütevazi bir şekilde açıklamıştır. Reis-ül Hattatin özellikle de Şeyh-ül Hattatin mertebesinin yetkin ismi Hattat Hasan Çelebi'nin sergisinde daha önce hiçbir yerde görülmemiş hat eserlerinin yanında icazetlerini Çelebi'den alan, uzun yıllardır talebeleri olan ve Türk Hat Sanatında kendilerine yer bulmuş ustalardan; Ferhat Kurlu, Davut Bektaş, Ahmet Kutluhan, Mümtaz Durdu, Ayten Tiryaki ve Hilal Kazan'ın da hat eserleri yer alıyor.

Hasan Çelebi; kırk yılı aşan sanat hayatında, tüm zamanlarını kuşatan Hattı (yazısı) ile, geçmiş ve bugünün sanatına köprü olmuş müstesna kişiliklerden ve modern zaman içinde geleneksel tavrı yaşayan - yaşatan Hat üstatlarındandır.

2008 yılında Kültür Bakanlığı tarafından sanata hizmet ödülü verilmiştir.

2011 Cumhurbaşkanlığı tarafından, Geleneksel Sanatlar dalında Devlet Sanatçısı ödülü Hasan Çelebi'ye verilmiştir.