Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir?

Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir?

Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tamamlama secdesi olarak da bilinen Sehiv Secdesi, namaz kılarken yapılan bir yanlışta, namazı düzeltmek, tamamlamaktır. Her Müslümanın bilmesi gereken bu secdeyi bilmeyenler için, Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? gibi soruların cevaplarını derledik. Sehiv Secdesine dair bilinmesi gerekenler!

Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Tamamlama secdesi olarak da bilinen Sehiv Secdesi, namaz kılarken yapılan bir yanlışta, namazı düzeltmek, tamamlamaktır. Her Müslümanın bilmesi gereken bu secdeyi bilmeyenler için, Sehiv Secdesi nedir? Sehiv Secdesi hangi durumlarda yapılır? Sehiv Secdesi nasıl yapılır? gibi soruların cevaplarını derledik. Sehiv Secdesine dair bilinmesi gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!

SEHİV SECDESİ NEDİR?

Sehiv secdesi, İslami ibadetlerden olan namazın hatalı kılınması durumunda, hatanın düzeltilmesi için son rekatta yapılan secdedir. Namaz esnasında hatalı olan kısım fark edilirse yapılır. İslam dininin Hanefi mezhebine göre vaciptir.

Sehiv Secdesi kelime anlamı olarak; unutma, yanılma ve dalgınlıktır. İslam dininde temel anlamı ise; İslami ibadetlerden olan namazın hatalı kılınması durumunda, hatanın düzeltilmesi için son rekâtta yapılan secdedir.

Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi hâlinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması gerekir.

SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?

Hanefîler'e göre sehiv secdesinin yapılışı şöyledir: Namazın sonundaki oturuşta Tahiyyat ve Salli-Bârik duaları okunduktan sonra iki tarafa selâm verilir, sonra arka arkaya bilinen şekliyle iki defa secde yapılır, oturulup Tahiyyat duası okunur, ardından iki tarafa selâm verilerek namazdan çıkılır.

SEHİV SECDESİ MEZHEBLERE GÖRE NASIL YAPILIR?

Sehiv secdesi Hanefî mezhebine göre selâmdan sonra,Şâfiî mezhebine göre selâmdan önce, Mâlikîler'de namazdaki bir eksiklik sebebiyle ise selâmdan önce, fazlalık sebebiyle ise selâmdan sonra, hem eksiklik hem fazlalık sebebiyle ise selâmdan önce yapılır; Hanbelîler'e göre selâmdan önce veya sonra yapılabilir.

Hanefîler'e göre sehiv secdesinin yapılışı şöyledir: Namazın sonundaki oturuşta Tahiyyat ve Salli-Bârik duaları okunduktan sonra iki tarafa selâm verilir, sonra arka arkaya bilinen şekliyle iki defa secde yapılır, oturulup Tahiyyat duası okunur, ardından iki tarafa selâm verilerek namazdan çıkılır. Sağ tarafa selâm verildikten sonra hemen sehiv secdesi yapılması ve Salli-Bârik dualarının sehiv secdesinden sonraki oturuşta okunması yönünde de görüşler vardır; bu ikinci uygulama özellikle cemaatle kılınan namazda imam için daha uygun bulunmuştur.

Cemaatle namazda imam sehiv secdesini gerektiren bir yanlışlık yaparsa onunla birlikte cemaat de bu secdeleri yapar; imama uyanın yaptığı yanlışlıklardan dolayı sehiv secdesi gerekmez. Birinci rek'attan sonra imama uyan kimse (mesbûk) hangi rek'ata yetişmiş olursa olsun imamla birlikte sehiv secdesini yapar; imamın sehiv secdesini gerektirecek yanlışı yaptığı sırada mesbûkun ona uymuş olup olmaması önemli değildir. Eğer kaçırdığı rek'atları tek başına kılarken sehiv secdesini gerektiren bir yanlışlık yaparsa mesbûkun ayrıca bu secdeleri yerine getirmesi gerekir. Son dönemde sehiv secdesi hakkında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır: M. Sâlih el-Useymîn (bk. bibl.); Âdil Reşâd Guneym, Delîlü'l-mu?allî fî mu?âleceti a??â?i's-sehv fi'?-?alât (baskı yeri yok, 1406/1986); Abdullah b. Muhammed b. Ahmed et-Tayyâr, Sücûdü's-sehv fî ?av?i'l-Kitâb ve's-Sünneti'l-mu?ahhara (Riyad 1416/1996); İbrâhim Abdülazîz Bedevî, Sebebü sücûdi's-sehv ve ma?allühû fi'?-?alât (Kahire 1998).

SEHİV SECDESİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Hangi durumlarda yapılır?

Sehiv Secdesi. Namaz sırasında yapılması gerekenlerin yapılmadığı durumlarda yapılır. Dolayısıyla Sehiv Secdesinin yapılmasını gerektiren durumlar şu şekildedir;

  • Fatiha suresinin okunması sırasında noksanlık olması
  • Fatiha suresini bir kereden fazla okumak
  • Zammı sure yerine dua okumak
  • Dört rekatlık namazda ilk iki rekatında bir şey okumayanlar da sehiv secdesini yapar.
  • Vitir namazında kunut tekbirini unutan kimse de sehiv secdesini yapar.

Nasıl Yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:

-Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir.

-Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar "Allahü ekber" denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir ve "Allahü ekber" denilerek oturulur.

-Bu oturuşta, "Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.

-Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir.

-Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 540 vd.).

Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.

Sehiv Secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Yapılması gereken sehiv secdesini yanılarak veya unutarak terk eden bir kimse, eğer selam verdikten sonra gülmek, konuşmak, yönünü kıbleden çevirmek gibi namaza aykırı bir işte bulunursa veya sehiv secdesi yapmaya vakit kalmaz ise, bu kimseden sehiv secdesi düşer. Namazı iade etmesi de gerekmez. Ancak namaza aykırı bir davranışta bulunmadan secdeyi hatırlarsa hemen secde eder (Kâsânî, Bedâî', I, 174).

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title