Mübaşir nedir? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları, tarihi nedir?

Mübaşir nedir? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları, tarihi nedir?

Adalet Bakanlığı, içinde mübaşir de olan 12 bin 713 personel alımı yapılacağını açıkladı. Devlet memuru olmak isteyenler, açılan ilanla birlikte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını, başvuru tarihleri araştırmaya başladı. Peki mübaşir nedir? Mübaşir alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Mübaşir nedir? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı başvuru şartları, tarihi nedir?

Adalet Bakanlığı tarafından açılan personel alımı ilanı büyük ilgi görüyor. Toplam 17 ünvan ve kadroda 12 bin 713 personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 1 Temmuz'da başladı. Personel alımı yapılacak mübaşirlik başvuru şartları, başvuru tarihleri detayları haberimizde. Peki mübaşir nedir?

MÜBAŞİR NEDİR?

Mübaşir, mahkeme salonunda duruşmaya girecek olan kişileri ve tanıkları çağırmakla, yargıcın isteklerini yerine getirmekle ve belgeleri getirmekle yükümlü olan kimselerdir. Halk arasında "çığırtkan" olarak da bilinen mübaşirler, meslek olarak yardımcı hizmet sınıfı kategorisinde yer almaktadır. Mübaşirler aynı zamanda mahkemedeki dosyaların düzeninden, duruşma günü duruşması olan dosyaları sıralamaktan ve dosyaya eklenecek olan evrakları takip etmekten sorumludur.

MÜBAŞİR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından açılan ilanda bin 169 mübaşir alımı yapılacağı açıklandı. Bu alım sırasında adaylara, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav uygulanacak. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

Bu ilana başvuru için genel şartlar şu şekilde;

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

MÜBAŞİR ALIMI BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Başvurular 01 Temmuz 2019 Pazartesigünü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuruların sınavın yapılacağı aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU NOKTALARI

SÖZLÜ SINAV NASIL, NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veyabirkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.