İmef Genel Koordinatörü Banko

İmef Genel Koordinatörü Banko

"Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürler özgürlük kapsamında değerlendirilmemeli"

İmef Genel Koordinatörü Banko

İnternet, Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Genel Koordinatörü Meltem Banko, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürlerin özgürlük kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Banko, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yapılan saldırının ifade özgürlüğü üzerinden nefret söylemi kavramı olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

İfade özgürlüğünü düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ilk fıkrasının özgürlüğü korurken, ikinci fıkrasının bu hakkın nasıl ve hangi nedenlerle sınırlanabileceğini düzenlediğini belirten Banko, ifade özgürlüğünün, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu güveliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi sebebiyle sınırlandırılabileceğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlendiğinin altını çizdi.

"Hoşgörüsüzlüğü tahrik eden, haklı gösteren veya hoşgörüsüzlüğü yayan ifadeler hiçbir bahane ile korunmamalıdır" diyen Banko, şöyle devam etti:

"Yine, bir birey veya bir kamu görevlisi veya nüfusun bir kesimine karşı şiddete tahrikin mevcut olduğu haller kesinlikle savunulmamalı ve özgürlük kapsamında değerlendirilmemelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, daha önceki kararlarında haftalık bir dergide yayımlanan bir makalede kullanılan 'katliam, canavarlık, cinayet çetesi, boğazlamak' gibi kelimelerin kullanılmasını nefret söylemi ve şiddetin yüceltilmesi saymıştır. Mahkeme tarafından nefret söylemi olarak kabul görmüştür Yine, ABD'deki ikiz kule saldırılarını destekleyen bir dergide yayınlanan karikatür bakımından da, karikatürün, binlerce sivile karşı işlenen şiddeti onayladığı ve mağdurların hatırasına saldırdığı gerekçesiyle sözleşmenin 10. maddesi karşısında koruma görmeyeceği vurgulanmıştır. Görüldüğü üzere mahkeme ifade özgürlüğünü sınırsız kabul etmemekte, hoşgörüsüzlüğe dayanan, kin ve düşmanlığı yayan, teşvik ve tahrik eden veya haklı göstermeye çalışan her türlü ifadeye yaptırım uygulamak ve hatta bunları engellemek gerektiğini özellikle vurgulamıştır."

Charlie Hebdo mizah dergisinde, "kutsal değerlere saygı kavramından bihaber karikatürlerin" uzun zamandır yayınlandığına işaret eden Banko, şunları kaydetti:

"Dergi daha önce 2007 ve 2011 yıllarında yayımladığı sayfaları ile asıl amacının mizah olmadığını anlatmak istemiştir adeta. Yıllardır, mizah şemsiyesinin altına sığınarak, yüce dinimizin kutsal değerlerine saldıranlara ve hatta peygamber efendimizin ulaşılamaz temizliğine kara çalmaya çalışanlara ve bunu da ifade özgürlüğü ile irtibatlandıranlara acıyorum. Kendi memleketimizde dahi bazı bilinçsiz çevrelerce anılan söylemlerin alkışlanabildiğini gördüğümüz halde, mahkeme bu hususta, kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan, başkaları için ucuz saldırı olarak görülebilecek ifadelerden kaçınmak gerektiğini vurgulamaktadır. (Otto-Preminger-Institut, no. 13470/87). Mahkeme buna ilaveten, ifade özgürlüğünün kullanılmasının çeşitli ödevler ve sorumlulukları da beraberinde getirdiğini haykırmaktadır. Bu sorumluluklar arasında bas¸kalarına zarar verecek nitelikteki söylemlerden ve saygısızlık edecek davranıs¸lardan kaçınılması gereği de sayılmıştır. Üzerine basarak söylüyorum, dinsel barışı sağlama ve insanların kendi dinlerine haksız bir saldırı yapıldığı duygusuna kapılmalarını önleme adına devletler gereken yaptırımlara rahatlıkla başvurabilmelidir. Bu çerçevede, büyük hayranlık ve sevgi duyulan dini hedef alan aşağılayıcı eleştirilerin yaptırıma tabi tutulması da son derece yerinde ve gereklidir."

Banko, Hazreti Muhammed özelinde İslam dininin kutsal değerlerine saygısızlık edildiği konusunda kimsenin bir kuşkusu bulunmadığını belirtti. - Rize