Düzce İl Özel İdaresi Performans Planı Onaylandı

Düzce İl Özel İdaresi Performans Planı Onaylandı

Düzce İl Özel İdaresinin 2013 yılı Performans Planı İl Genel Meclisi tarafından onaylandı.

Düzce İl Özel İdaresi Performans Planı Onaylandı

Düzce İl Özel İdaresinin 2013 yılı Performans Planı İl Genel Meclisi tarafından onaylandı.

İl Genel Meclisinin Kasım ayı mesaisi hafta sonu da devam etti. Özel İdare Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya merkez ilçe üyeleri Mustafa Tok ve Ahmet Turhan mazeretleri nedeniyle katılamadı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Canpolat performans planının stratejik plana ve bütçeye uygun olduğunu belirten raporu meclis üyelerine sundu. Raporda şu ifadeler yer aldı: "2013 yılı Performans Planı komisyonumuzca incelenmiş Planın 2010 - 2014 Stratejik Planımıza ve 2013 yılı bütçemize uygun olduğu görülmüştür."

İl Genel Meclisi Kadın Erkek Eşitliği ve Muhtelif İşler Komisyonu, Yığılca'da kadına şiddet konusunda alınan tedbirleri araştırdı. Yapılan inceleme neticesinde ilçe genelinde birkaç münferit olay dışında herhangi bir sorunun yaşanmadığı, ayrıca korunma ve sığınma talebinin de olmadığı belirlendi.

Konuyla ilgili hazırlanan rapor Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanı Harun Veziroğlu tarafından meclise sunuldu. Raporda şu bilgilere yer verildi; "Okullarda İnsan Hakları ve Demokrasi Kulübü rehber öğretmenleri tarafından kadın hakları ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında sınıf rehber öğretmenlerine bilgiler verildiği, rehber öğretmenlerin de bu bilgileri sınıflarındaki kız öğrenciler ile paylaştığı, kız çocuklarının eğitim ve toplumsal zihniyet eşitliğini, kadınların güçlendirilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların anlatıldığı, kendilerinin ve annelerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yollarının tartışıldığı, kadınların ve kız çocuklarının haklarının resim, afiş ve yazılarla sergilendiği, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce kadrolu öğretmen, ücretli uzman ve usta öğreticilerle toplantı yapılarak kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması konusunun gündem edildiği, bu konunun kurslarda Genel Kültür derslerinde işlendiği, kadınlara yönelik kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek bir çok kursun açıldığı, yaygın eğitim faaliyetlerine katılan yetişkinlere eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliği doğrultusunda uygulama yapıldığı, cinsiyetlerine bakılmaksızın herkese fırsat eşitliği verildiği toplantı ve seminerler yapılarak bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. İlçemizde münferit birkaç vaka haricinde korunma ve sığınma talebinin olmadığı öğrenilmiştir."

İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bülbül, köylerdeki sağlık evlerinin amacına uygun kullanılmadığını, bir çoğunun atıl vaziyette olduğunu söyledi. Bu nedenle il genelindeki sağlık evlerinde tarama yapılmasını isteyen Bülbül "Bazı sağlık evleri amacına uygun kullanılmadığı için enkaz haline geliyor" dedi.

Konu İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantıları 3. birleşiminde gündeme geldi. Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Kazım Sağlam, tarafından meclise sunulan raporda Yeni Vakıf köyündeki sağlık evinin durumu ile ilgili şu bilgiler yer aldı; "Yeni Vakıf köyüne gidilerek köy muhtarları ile yapılan görüşmede ve binada yapılan incelemede binanın 3 katlı olup pencerelerine yeni pvc yapıldığı 1. katta yandaki ilkokulun talebelerinin öğlen yemeği yediği görüldü. Muhtar ve okul müdürü buranın daha fazla tahribata uğramaması için derslikler düzenlenip okul olarak bir kısmının kullanılmasını talep ettiklerini söylediler. Daha sonra komisyon olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü ile görüştük. Bu görüşmeler neticesinde yetkili kurumlarla yazışmalar yapılması uygun görülmüş olup kurumlardan gelecek olan cevaplardan sonra netice belli olacaktır."

Komisyon raporunun sunulmasının ardından İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bülbül, il genelindeki sağlık evlerinin taranması için meclise teklifte bulundu. Konu görüşülmek üzere Köye Yönelik Hizmetler ve Tarım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi. - DÜZCE