2014 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

2014 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Sayıştay Başkanı Akyel:
"Sizlere arz etmiş olduğumuz genel uygunluk bildirimi, dış denetim genel değerlendirme , genel faaliyet, mali istatikleri değerlendirme raporlarının ve 146 kurum rapo...

2014 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Meclis'e sundukları genel uygunluk bildirimi, dış denetim genel değerlendirme, genel faaliyet, mali istatikleri değerlendirme raporları ile 146 kurum raporlarının sonuna kadar arkasında olduklarını bildirdi.

Akyel,  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis'in 2014 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplandırdı.

Akyel, raporlarının Meclis'e  arz edildiğini anımsatarak, Anayasa, 5018 ve 6085  sayılı kanun açısından herhangi bir eksiklik bulunmadığını söyledi.

Sayıştay raporları ve raporların nitelikleri ile hazırlanma  süreçlerine de değinen Akyel, raporların amaçları ve niteliklerinin farklı olduğunu, hazırlanmasında uyulması gereken kalite kontrol süreçleri bulunduğunu ifade etti. 

Akyel, şunları söyledi:

"Sizlere arz etmiş olduğumuz, genel uygunluk bildirimi, dış denetim genel değerlendirme  raporu, genel faaliyet raporu, mali istatikleri değerlendirme raporu  ve 146 kurum raporunun sonuna kadar arkasındayız. Bu raporların hepsininin  kanunlara ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun olduğunu ifade ediyorum. Mevcut mevzuat çerçevesinde  bundan farklı rapor düzenlenemez."

Raporların hukuki ve teknik nitelikte olduğunu belirten Akyel, "Tekrar arz ediyorum, Meclis'e sunmuş olduğumuz tüm raporlar, gerek Sayıştay Kanunu gerek Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gerek denetim rehberleri ve  gerekse uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış raporlardır" dedi.

 

-"Bunun aksi bir rapor oluşturmamız mümkün değildir"

 

Meclis'e sunulan raporların mali raporlar olduğunu ifade eden Akyel, şunları söyledi:

"Mali raporlarda görüş bildirilir. Görüş verilmez, 'yeteri kadar belge yoktur' denir. Görüş verilir, uygundur. Şartlı görüş verilir, 'eksik vardır' diye ve olumsuz görüş verilir. Mali raporlar kısa olur. Bizim Meclis'e sunmuş olduğumuz şu andaki raporlar mali raporlardır. İfade edilen kamu zararı, yolsuzluk, usulsüzlük, şahsi sorumluluk gerektiren bulgular yargılamaya esas raporda yer alır. Yargılamaya esas rapor, Sayıştay bir hesap mahkemesidir ve Sayıştay'da sonuçlandırılır. 

Kamu zararı tespiti ve hakkında mahkeme kararı çıkarılması uzun zaman alır. Bir denetçinin raporuyla kamu zararı, usulsüzlük olduğu ispat edilemez. Kamu zararı ve yolsuzluklar sistemimizde şahsi sorumluluk gerektirmektedir. Yani altında kimin imzası varsa onun şahsi sorumluluğu vardır. Meclis'e sunulan raporlar mali raporlardır. Mali raporlarda kamu zararı olmaz. Yolsuzluk, usulsüzlük diye addedilen, şahsi sorumluluk gerektiren bilgiler olmaz.

Kalite kontrol süreci vardır. Sistemde denetçinin de hata yapabileceği kabul edilmiştir sistemde. Sunulan tüm raporlar en son rapor değerlendirme  kurulunun görüşü üzerine oluşan raporlardır. Bir tek kelime değişmemiştir ve bu yasanın vermiş olduğu bir yetkidir.  Evet denetçi bulgularında eksilme, azalma olabilir. Fakat bu tamamen hukuki olarak belirlenmiş olan kalite kontrol sürecinde mevcut olan dairelerin ve rapor değerlendirme kurulunun görüşü sonucu oluşan görüşlerdir. Bu sistem böyle kurulmuştur. Bunun farklı, aksi bir rapor oluşturmamız mümkün değildir."

 

-"Bu rapor mudur?" 

 

Bu arada Akyel'in konuşması sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, "Sayın Başkan bu rapor mu?" diye sordu.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Aslanoğlu'na, böyle bir usül olmadığını belirterek, kendisi konuşurken kimsenin müdahale etmediğini söyledi.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Bundan sonra konuşacak bir şey yok" derken, Aslanoğlu başta olmak üzere bazı CHP'li vekiller dışarı çıktı.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da "Ben fiili yemek arası veriyorum. Sayıştay Başkanı'nı da dinlemiyorum o zaman" dedi ve komisyon salonundan çıktı. - TBMM