Yeni Yargıtay ve Danıştay Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Yeni Yargıtay ve Danıştay Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Yargı Mensuplarını Önüne Gelen Bir İhtilafta Karar Veremezlik Edemeyeceklerini Belirterek, "Bu Kararın Hem Hukuka Hem de Toplumsal Beklentilere Cevap Verebilmesi Açısından Yüksek Mahkemelerin Sadece Yasaları Uygulayan Değil, Aynı Zamanda Hukuk Üreten Kurumlar Olması Bu Bakımdan Önem Arz Ediyor" Dedi.

Yeni Yargıtay ve Danıştay Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, yargı mensuplarını önüne gelen bir ihtilafta karar veremezlik edemeyeceklerini belirterek, "Bu kararın hem hukuka hem de toplumsal beklentilere cevap verebilmesi açısından yüksek mahkemelerin sadece yasaları uygulayan değil, aynı zamanda hukuk üreten kurumlar olması bu bakımdan önem arz ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 15 Nisan 2007 günlü toplantısında seçilen yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin mazbata törenine katıldı. Törene, HSYK üyeleri, Yargıtay Başkanı Osman Aslan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan da katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Çiçek, ifade özgürlüğünün hem Türkiye açısından hem de demokratik değerleri benimsemiş ülkeler açısından

vazgeçilmez bir insan hakkı olduğunu söyledi. Ancak ifade özgürlüğünün nereden başlayıp nerede bittiği ve bunun sınırlarının belirlenmesinin değişen şartlara göre yargının ortaya koyacağı bir durum olduğunu belirten Çiçek, "Yargının bu konuda vermiş olduğu kararlar, bizatihi kararları ya da kararları veren ülkeleri zaman zaman dünyada tartışılan hale de getirebilmektedir. Sınırsız bir özgürlük anlayışı olmadığına göre, bu özgürlüklerin nerede başlayıp nerede biteceği ve sınırlarının hangi ölçütlere göre

ortaya konacağı hususu da Anayasamızda hiç şüphesiz bellidir, İnsan Hakları Sözleşmelerinde vardır. Ancak demokratik toplum ölçütleri ne demek? Bu ve benzeri kavramların günümüz şartlarına uyarlanması da yine yargıdan beklenen bir husustur" dedi.

Bir süre önce dünyanın gündeminde olmayan birçok konunun bugün hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirten Çiçek, çevre konusu, fikri ve sınai haklar konusu, internet suçları gibi konuların bugün hem Türkiye de hem de dünyada en çok tartışılan ve toplumda da en çok karmaşaya sebep olan konular olduğunu söyledi. Çiçek, "Bunlarla ilgili yeteri kadar yasal düzenlemenin olmadığını da biliyoruz. Yasal düzenleme yoktur diye, bu hususta bir başıboşluğun sürdürülmesi de söz konusu olamayacağına

göre, mevcut hukuk kuralları açısından hiç olmazsa bir kısım sınırlamaların getirilmesi, toplumun beklentilerine cevap vermesi de büyük ölçüde yargıdan beklenmektedir. Dikkat çekmek istediğim husus yargının sorumluluk alanının giderek daha da arttığı toplumda öncü rolünün daha da belirgin hale geldiğidir" diye konuştu. Çiçek, yargı mensuplarını önüne gelen bir ihtilafta karar vermemezlik edemeyeceklerine de dikkat çekerek, "Bu kararın hem hukuka hem de toplumsal beklentilere cevap verebilmesi açısından

yüksek mahkemelerin sadece yasaları uygulayan değil, aynı zamanda hukuk üreten kurumlar olması bu bakımdan önem arz ediyor" dedi. Çiçek ayrıca, 23'ü Yargıtay'da 9'u Danıştay üyeliğine seçilen 32 kişiyi kutlayarak, başarılar diledi. Daha sonra HSYK'nın belirlediği ve yeri Yargıtay ve Danıştay üyeleri mazbatalarını alarak cüppelerini giydi. Yeni Yargıtay üyeleri şunlar:

"Ayşe Albayrak Doğan, Satı Ateşel, Ayşe İnci Özden, Saniye Tarhan, Mehmet Gündüz İpek, Kemalettin Yüksel, Mustafa Acır, Ahmet Karayiğit, Ahmet Duru, Bahri Demirel, Nuray Taşçıoğlu Duranoğlu, Mahmut Kamacı, Ayşe Ayten Güllüoğlu, Ayşe Zehra Tepedelenoğlu, Mesut Balcı, Filiz Pınarcı, Rıza Sarıtaş, Sadık Demircioğlu, Ramazan Özkepir, Haydar Metiner, İbrahim Şahbaz, Gühsal Albayrak, Osman Baş".

Danıştay üyeliklerine atananların isimleri de şöyle: "Emin Celalettin Özkan, Ülkü Eerbük, Erkan Cantekin, Yakup Kaya, Tülin Özgenç, Tülin Özdemir, Nilgün İpek, M.Fatih Hakçı, Nurben Ömerbaş".

(MÜG-MAY-ÖK-Y)