Tpao Adıyaman Bölge Müdürü Demir Açıklaması
Haberler » Yerel » Haber

Tpao Adıyaman Bölge Müdürü Demir Açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürü Halil Murat Demir, Adıyaman bölgesinin Türkiye ham petrol üretiminin yüzde 23.2'ni gerçekleştirdiğini söyledi.

Tpao Adıyaman Bölge Müdürü Demir Açıklaması

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürü Halil Murat Demir, Adıyaman bölgesinin Türkiye ham petrol üretiminin yüzde 23.2'ni gerçekleştirdiğini söyledi.

Demir, TPAO'nun 57. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 2'sinin Adıyaman Bölge Müdürlüğünce üretildiğini belirtti.

Adıyaman'da çıkartılan petrol ve kuyular hakkında da bilgi veren Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nce 2011 yılı içerisinde 1 Ocak-1 Aralık 2011 tarihleri arasında, 8 üretim, 5 tespit ve 13 Arama kuyusu olmak üzere toplam 26 kuyuda 49 bin 33 metre sondaj yapılmıştır. 4 kuyuda sondaj faaliyetleri devam etmekte olup, 14 kuyu petrollü olarak tamamlanmıştır. 2011 yılında Adıyaman'da 382.8 km Uzun Açılımlı Sismik yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılında Arama Daire Başkanlığı tarafından saha çalışmalarına Nisan ayında başlanmış ve halen devam etmektedir. 2011 yılı Ekim ayı sonu itibariyle kamu ve özel toplamı olmak üzere Türkiye Ham Petrol üretimi yaklaşık 13.7 milyon varil olup, yüzde 70'lik kısmı

(9.6 milyon varil) TPAO tarafından üretilmiştir. Aynı dönemde yapılan üretim miktarları dikkate alındığında Adıyaman Bölgesi Türkiye ham petrol üretiminin yüzde 23.2'sini gerçekleştirmektedir. Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 2'si Bölge Müdürlüğümüzce üretilmektedir. 2011 yılının ilk 11 ayında, Adıyaman Bölgesi 36 üretim sahasındaki 228 kuyudan toplamda 3 milyon 354 bin 312 varil ham petrol üretmiş olup, bunun 3 milyon 201 bin 505 varillik kısmı kendi payıdır. Yıl içinde 17 kuyu yeni olarak devreye alınırken, 1 üretim kuyusu da değişik nedenlerle devre dışı kalmıştır. Bu gün itibariyle Adıyaman Bölgesi günlük üretimi 9.611 varil olup, Şambayat, Doğu Şambayat, Elbeyli, Doğu Çemberlitaş ve Batı Gökçe sahalarının geliştirme çalışmalarına hızla devam edilmektedir. Mahalle ve köy yollarının asfaltlanması için Ortaklığımızca, Adıyaman Bölge Müdürlüğü görev alanına giren Valilik, Belediye Başkanlıkları, Adıyaman Üniversitesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü emrine 2007-2011 yılları arasında 14.050 Ton asfalt verilmiştir. Verilen asfaltın parasal değeri bugün itibariyle yaklaşık 17 Milyon TL-dir. 2000-2011 yılları arasında yapılan asfalt yardımları 28 bin 660 ton-dur. Bugün itibariyle bu asfaltın parasal değeri yaklaşık 34 Milyon TL-dir. 2011 yılında verilen asfalt miktarı 3.300 Ton olup, Bugün itibariyle parasal değeri yaklaşık 4 Milyon TL-dir. Bunun yanında sosyal amaçlı olarak il, ilçe ve köy okullarına inşaat malzemesi, spor malzemeleri, kitap kırtasiye demirbaş gibi yardımlarımızın olduğu herkesçe bilinmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 28.07.2010 tarih ve 1636/3 sayılı kararı ile Adıyaman ilinde, Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilmek kaydı ile 400 kişi barınma kapasiteli kız öğrenci yurdunun Adıyaman Merkezde yapılması amacıyla, Adıyaman Valiliği'ne 7 milyon 500 bin TL aktarılması kabul edilmiş 28.12.2010 tarihinde Valilik İl Özel İdare hesabına 7 milyon 500 bin TL aktarılmıştır."

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tarihçesinden bahseden Demir, "Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'de bir petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması sonucunda bu potansiyelin hızla değerlendirilip yurt ekonomisine katkıda bulundurulmasını sağlamak amacıyla 1954 yılında 6327 sayılı Kanun ile Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) kurulmuştur. Kuruluş Amacı; kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektir. Bugün faaliyette bulunan, Batman, İzmit, Aliağa ve Kırıkkale Rafinerisi PETKİM, TÜPRAŞ, BOTAŞ gibi şirketler TPAO tarafından kurulmuştur. 1983 yılında statü değişikliğine uğrayan TPAO bugün yurtiçi ve dışında ham petrol arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. TPAO, sermayesinin tamamı devlete ait bir kamu iktisadi teşekkülüdür"şeklinde konuştu.

TPAO'nun Adıyaman'daki kuruluş tarihçesinden ve faaliyetlerine de değinen Demir, şunları kaydetti:

"1954 yılında, 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun kabulünden sonra yabancı şirketler petrol aramak amacıyla Türkiye'ye gelmiş ve 1958 yılında Adıyaman Bölgesinde California Asiatic Oil ve Texaco Overseas Petroleum tarafından kazılan Kahta-1 kuyusunda ilk petrol keşfi gerçekleştirilmiştir. TPAO-nun Adıyaman Bölgesi-ndeki ilk petrol keşfi 1971 yılında Adıyaman Sahasının bulunması ile gerçekleştirilmiştir. Arama çalışmalarının sürmesiyle Güney Adıyaman, Kuzey Adıyaman ve Bölükyayla (1977), Çemberlitaş (1982), Çukurtaş (1985), Batı Fırat ve Akpınar (1986) Sahaları keşfedilmiştir. Karakuş Sahasının 1988 yılında keşfi ile bölgede artırılan arama faaliyetleri sonucu Güney Karakuş (1989), Cendere, Kuzey Karakuş, Beşikli ve Ozan Sungurlu (1990), Doğu Beşikli, Bakacak, Tokaris ve İkizce (1991) Sahaları keşfedilmiştir. Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı kamp şefliği düzeyinde yürütülen faaliyetler, söz konusu sahaların keşfi ve buna bağlı olarak artan üretim sonucu 1992 yılında kurulan Adıyaman Bölge Müdürlüğünce sürdürülmektedir. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, bölgede sosyal hayatın gelişmesine önemli katkılar sağlamakta, faaliyetlerinde operasyonel verimliliğini ve teknik kapasitesini artırarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır."

TPAO Bölge Müdürlüğünün Adıyaman ekonomisine önemli katkısının bulunduğuna dikkat çeken Demir, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Geçen yıl 3.'sü yapılan resim, şiir ve öykü yarışması Adıyaman sınırlarını da aşarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 9 ili kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu yıl ise 4.'sü düzenlenen resim, şiir ve öykü yarışması Adıyaman'a komşu olan Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'yı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Ortaklığımızın Adıyaman ekonomisine doğrudan katkısı 905 kadrolu personelimiz ve 494 müteahhit elemanına yapılan ödemeler, personel servisleri, malzeme alımları, piyasaya yaptırılan bakım onarım giderleri gibi diğer ödemelerimiz dikkate alındığında daha iyi anlaşılacaktır. Adıyaman piyasasından gerçekleşmiş mal alımları; 2010 yılı itibariyle 2 milyon 436 bin 497 TL, 2011 yılı ilk on bir ayında ise bu rakam 1 milyon 495 bin 231 bin TL olmuştur."

- ADIYAMAN