Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Aktaş: “Ülkemizde başarıyla uygulanan 4+4+4 eğitim sisteminin ardından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi uygulanmaya başlamıştır"

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, "Ülkemizde başarıyla uygulanan 4+4+4 eğitim sisteminin ardından, yeni eğitim öğretim yılında 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi' uygulanmaya başlamıştır" dedi.

Aktaş, Müdür Yardımcısı Mesut Olgun ile müdürlüğün toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim sistemi hakkında bilgi verdi.

Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesinin büyük önem taşıdığını belirten Aktaş, "Bu çerçevede öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Ülkemizde başarıyla uygulanan 4+4+4 eğitim sisteminin ardından, yeni eğitim öğretim yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi uygulanmaya başlamıştır" diye konuştu.

Aktaş, yeni modelin 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"2013-2014 eğitim-öğretim yılında 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak değerlendirme kapsamındaki dersler Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'tür. Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullarda yalnızca sınava girecek öğrenciler bulunacak. Sorular çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek."

Sınava herhangi bir nedenden dolayı giremeyen öğrencinin tekrar sınav olabileceğini kaydederek Aktaş, "Sistemin uygulanmasında ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girebilecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak ve mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı. - Gümüşhane