TBMM Heyetinden Türkiye Raporunun Değiştirilmesi Çabaları

TBMM Heyetinden Türkiye Raporunun Değiştirilmesi Çabaları

Türk Parlamenterler, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Büyük Rahatsızlık Yaratan Türkiye Raporunun Genel Kurul'daki Oylamada Değiştirilmesi İçin Brüksel'de Temaslarda Bulunuyor.

TBMM Heyetinden Türkiye Raporunun Değiştirilmesi Çabaları

Türk Parlamenterler, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) büyük rahatsızlık yaratan Türkiye raporunun Genel Kurul'daki oylamada değiştirilmesi için Brüksel'de temaslarda bulunuyor.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Murat Mercan ile TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeleri Ali Rıza Alaboyun, Necdet Budak, Onur Öymen ve Şükrü Elekdağ'dan oluşan TBMM heyeti, Avrupalı parlamenterlerle yaptıkları görüşmelerde, AP Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen ve Türkiye raporunun mevcut haliyle AP Genel Kurul'undan geçirilmemesi için çaba gösteriyor.

TBMM heyeti, Türkiye raporunun olumlu yönde değiştirilmesi için iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan çalıştıklarını belirterek, özellikle ''sözde Ermeni soykırımının önkoşul olarak getirilmesinin önüne geçileceği izlenimini aldıklarını'' ifade ettiler.

TBMM heyetinin, AP Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen Türkiye raporunda özellikle değişmesini istediği diğer konular arasında, Pontus ve Süryaniler'e yapılan atfın metinden çıkarılması, Kıbrıs'la ilgili ''kabul edilemez'' şartlar getirilmemesi, Türkiye'deki sivil-asker ilişkilerine yöneltilen gerçeği yansıtmaktan uzak eleştirilerin geri çekilmesi ve işkence olaylarının arttığı yönündeki somut verilere dayanmayan muğlak ifadelerin çıkarılması bulunuyor.

AP raporunda, TBMM heyetindeki Ak Parti ve CHP'li üyelerin üzerinde görüş birliği sağlayamadığı nadir konular arasında, Türkiye'ye başörtüsü konusunda yeni bir uzlaşma aranması çağrısı yapılması öne çıkıyor.

CHP'li üyeler, AP raporunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum için Türkiye'ye çağrı yapılırken, ''türban konusunda mevcut AİHM kararlarının aksine bir ifadeye yer verilmesinin çelişki olduğunu'' belirtiyorlar.

Kaynak: AA