Yeni KHK İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi

Yeni KHK İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi

692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni KHK ile birçok bakanlık ve kamu kurumunda binlerce ihraç ve göreve iadeler yapıldı.

Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni KHK'ya göre birçok kurum ve bakanlıkta 7 bin 563 kişi ihraç edildi.

OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5 Haziran'da kararlaştırılmıştı.

GÖREV YAPTIKLARI TEŞKİLATA YENİDEN KABUL EDİLMEYECEKLER

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.

Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeliği, sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

PASAPORTLARI İPTAL EDİLECEK

Ayrıca silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecek.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam, benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar, bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

İşte bakanlıklara ve kurumlara göre ihraç edilen memur sayıları:

TBMM'den 5 personel
Yargıtay'dan 2 Zabıt Katibi
Sayıştay'dan 9 personel
Başbakanlık'tan 2 personel
AFAD'dan 19 personel
BDDK'dan 4 personel
BYEGM'den 1 personel

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 personel
Hazine Müsteşarlığı'ndan 25 personel
Kalkınma Bankası'ndan 5 personel
TOKİ'den 1 personel
TRT'den 29 personel

Adalet Bakanlığı'ndan 418 personel
Aile Bakanlığı'ndan 19 personel
Sanayi Bakanlığı'ndan 2 personel
TSE'den 2 personel
KOSGEB'den 8 personel
TÜBİTAK'tan 39 personel
Çalışma Bakanlığı'ndan 1 personel
Devlet Personel Başkanlığı'ndan 4 personel

İş-Kur'dan 2 personel
SGK'dan 10 personel
Çevre Bakanlığı'ndan 9 personel
TApu ve Kadastro'dan 9 personel
Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 personel
İçişleri Bakanlığı'ndan 42 personel
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2303 personel

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 235 personel
Mahalli İdarelerden 1486 personel
Kültür Bakanlığı'ndan 5 personel
Maliye Bakanlığı'ndan 47 personel
Gelirler İdaresi'nden 55 personel
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 Personel
Milli Savunma Bakanlığı 9 personel

TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 181 personel
TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 180 personel
TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 185 personel
Sağlık Bakanlığı'ndan 789 personel
YÖK Akademik ve diğer personel 356 personel