Prof. Dr. Gencer, Uluslararası Din Eğitim Araştırmaları Merkezi'ne Üye Seçildi

Prof. Dr. Gencer, Uluslararası Din Eğitim Araştırmaları Merkezi'ne Üye Seçildi

Din Eğitimi alanında uluslararası düzeyde araştırmalar yürüten Almanya Din Eğitimi Araştırmaları Merkezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gencer'i, Danışma Kurulu üyeliğine seçti.

Prof. Dr. Gencer, Uluslararası Din Eğitim Araştırmaları Merkezi'ne Üye Seçildi

Din Eğitimi alanında uluslararası düzeyde araştırmalar yürüten Almanya Din Eğitimi Araştırmaları Merkezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gencer'i, Danışma Kurulu üyeliğine seçti.

AİBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Almanya, Hollanda ve Avusturya üniversitelerinin üyelerin bulunduğu merkez, 2016-2018 dönemi için Türkiye'den sadece Abant İzzet Baysal Üniversitesinden üye seçtiği belirtildi.

Almanya Friedrich-Schiller Jena Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezin danışma kurulu üyeliğine seçilmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Prof.Dr. Mustafa Gencer, Uluslararası Din Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Michael Wermke'nin, Türkiye ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapan bir akademisyen olduğunu ifade ederek,"Kendisiyle, Atatürk tarafından Cumhuriyetin ilk yıllarında doktora eğitimi için Frankfurt Pedagoji Akademisine gönderilen Bedii Ziya Egemen, Münir Raşit Öymen ve Kemal Kaya hakkındaki araştırmaları kapsamında çalışma fırsatımız oldu. Bu tanışıklığın üniversitelerarası bir işbirliğine dönüşmesi ve sürdürülmesinden ve merkezde yapılacak araştırmalara, ülkem ve üniversitem adına katkıda bulunacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.