Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Tebliğinde Değişiklik

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Tebliğinde Değişiklik

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine dair tebliğde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi.

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Tebliğinde Değişiklik

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine dair tebliğde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi.

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine dair tebliğde yapılan değişiklik hakkında bilgi veren Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, "Bu değişikliğe istinaden, ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 1 Ocak 2011 tarihi ile 3 Şubat 2012 tarihleri arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz. Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 1 Ocak 2011 tarihi ile 3 Şubat 2012 tarihleri arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analizin en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil ettiği belirtilmektedir." dedi. Aynı tebliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasındaki yapılan değişiklik hakkında bilgi veren Aslan "Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 Şubat 2012 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31 Aralık 2011 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11 Şubat 1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre ilgili muhtara tebliğ edilir, şeklindedir. Belirtilen tebliğe istinaden 31 Aralık 2011 tarihine kadar mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunamayan çiftçiler 3 Şubat 2012 tarihine kadar İl, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceklerdir." ifadelerini kullandı. - SİVAS