Kuzköy Hes'e Mahkeme İpital Kararı Verdi

Kuzköy Hes'e Mahkeme İpital Kararı Verdi

Kütük Enerji Eelektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Akçay’ın kolu Karacakaya çayı üzerinde yapımı planlanan “Kuzköy Regülatörü ve HES” projesine açılan dava 31.10.2014 tarihinde iptal kararıyla sonuçlandı.

Kuzköy Hes'e Mahkeme İpital Kararı Verdi

Kütük Enerji Eelektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Akçay'ın kolu Karacakaya çayı üzerinde yapımı planlanan "Kuzköy Regülatörü ve HES" projesine açılan dava 31.10.2014 tarihinde iptal kararıyla sonuçlandı.

Kastamonu İdare Mahkemesine Kuzköy HES'in iptali için 03.12.2013 tarihinde Sökü Muhtarı Muzaffer Öztürk, Karacakaya Köyü Muhtarı Sami Altundal, köy halkından Hüseyin Yener, Ahmet Demir ve Asım Öztürk tarafından dava açılmıştı.

Temyiz yolu açık olmak üzere verilen kararda. Mahkeme 6 bin lira yargılama giderinin davalı idarece davalılara verilmesini kararlaştırdı.

Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapımcı firma Kütük Enerji Müdahil olarak Danıştay'a itiraz ettiler. Danıştay 14.01.2015 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

İlçe için çok önemli olan bu çevre davasında mahkeme endemik tür ve su derinliği konularına vurgu yaptı. HES yapılması istenilen alanda 14 adet endemik nadir ve nesli tehdit altında olan bitki türü tespit edildi. - KASTAMONU