İl Dernekler Müdürü Yurtlu, "Çocuklarda Dernek Kurabilir"

İl Dernekler Müdürü Yurtlu, "Çocuklarda Dernek Kurabilir"

Derneklere yönelik olarak il genelindeki eğitim faaliyetlerini sürdüren Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, 12–18 yaş arası çocukların da dernek kurma hakkına sahip olduklarını söyledi.

İl Dernekler Müdürü Yurtlu,

Derneklere yönelik olarak il genelindeki eğitim faaliyetlerini sürdüren Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, 12–18 yaş arası çocukların da dernek kurma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Yurtlu, dernekler mevzuatında 2004 yılında yapılan değişiklikle çocukların da dernek kurmalarına hak tanındığını ve çocukların da kendi aralarında dernekleşerek, sivil toplum bilincinin yerleştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Dernekler kanununda, AB müktesebatına uygun olarak birçok yenilikler ve kolaylıklar getirildiğini söyleyen Yurtlu, bu kanun kapsamda çocuklara da kendi aralarında dernek kurma hakkı tanındığını belirterek şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 2004 yılında dernekler kanunu değiştirilerek AB müktesebatına uygun olarak bir çok yenilikler ve kolaylıklar getirildi. Getirilen bu kolaylıkların arasında çocuklara da kendi aralarında dernek kurma hakkı yer aldı. Bu hak sayesinde, toplumsal, ruhsal, ahlaki, spor, eğitim-öğretim hakları, sosyal ve kültürel varlıklar, aile yapısını, özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile 12-18 yaş arası çocuklar dernek kurabilir veya bu tür derneklere üye olabime yolları açıldı. Bu kanun çerçevesinde dernek kurmak isteyen çocuklar, il müdürlüğümüze müracaat edebilirler."

Yurtlu bu kanundan, 18 yaş ve altının yararlana bileceğini, 18 yaş ve üzeri olanların kurucu veya üye olamıyacaklarının altını çizdi. - Yozgat

Kaynak: AA