Haberler

Konya'da "Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu" düzenlendi

Güncel Haberler

Konya'da "Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Konya'da "Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde bir kısmı yüz yüze bir bölümü de çevirim içi yapılan sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Güney Afrika, Mısır, Özbekistan, Kırgızistan ve Cezayir'den akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

Akademisyenler ve araştırmacılar tarafından 125 bildiri sunulan sempozyumda vahiy ve vahiyle alakalı konulara değinildi.

Sempozyumda "Vahyin Anlamı, Mahiyeti ve İntikali', 'Çeşitli Mezhep, Fırka ve Figürlerin Vahiy Algısı', 'Çağdaş İslam Düşünürlerinin Vahiy Algısı', 'İslam ve Diğer Dinlerdeki Vahiy Algıları', 'Vahyi Okuma Biçimleri, 'Vahiy–Sünnet İlişkisi', 'İlham, Vehbi İlim ve Vahiy İlişkisi', 'Vahiy-Dil İlişkisi', 'Vahiy-Din Dili İlişkisi', 'Akıl-Olgu-Vahiy İlişkisi', 'Vahiy Telakkileri', 'Vahy-i Metlüv, Vahy-i Gayr-i Metlüv', 'Felsefi Açıdan Vahiy', 'İslam Kelamcılarının Vahiy Anlayışı', 'İtikadi Meseleler ve Vahiy', 'Kelam, Fıkıh, Dil, Kıraat ve Tefsir İlimlerinde Vahiy Konusu', 'Edebi Literatürde Vahiy Temalı Konular" başlıklarında sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Üniversitesi Cezayir İslam Konya Güncel Haberler

title