"4+4+4 Eğtim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri" Raporu

"4+4+4 Eğtim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri" Raporu

Seçmeli din derslerini, velilerin büyük oranda desteklediğini ortaya koyan rapora göre, öğrenciler en fazla "Hz. Muhammed'in Hayatı" dersine ilgi gösteriyor.

İstanbul'daki devlet okullarında yapılan bir araştırma, velilerin, okullardaki seçmeli din derslerini büyük oranda desteklediğini ortaya koydu.

İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE), İstanbul'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okullarında, "Kitzniger" metoduyla ve 200 kişiyle yapılan "4+4+4 Eğitim Sisteminde Uygulanan Seçmeli Din Dersleri" konulu araştırmanın sonuçlarını, Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

İLKE Derneği Başkanı Davut Şanver, konuşmada, saha araştırmasının, geçen yıl yürürlüğe giren seçmeli din eğitiminde, veli ve öğrencilerin en çok Kuran-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in Hayatı derslerine ilgi duyduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Öğrencilerin seçmeli din derslerinde öğrenmek istediği konuların, en çok Kur'an-ı Kerim'in mesajını anlamaya dönük konular, inanç ve ibadetler, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber, ahlaki konular, Kur'an-ı Kerim tarihiyle, peygamber kıssaları ve tecvit kuralları olduğunun tespit edildiğine işaret eden Şanver, öğrencilerin zorlandıkları konuların ise Kur'an-ı Kerim'i okumaya yeni başlayanlarda, harflerin çıkışı ve birleştirilmesi ile tecvit kuralları olduğunu kaydetti.

 

Veliler, din derslerine büyük oranda destek veriyor

 

Rapora göre, araştırmaya katılan öğretmen, veli ve öğrenciler genel olarak seçmeli din derslerine büyük oranda destek veriyor.

Raporda, buna karşın okulların fiziki altyapı eksikliği, bu dersleri verecek yeterli nitelikli öğretmenlerin olmayışı, ders materyallerinin yetersizliği gibi nedenlerle, beklentilerin karşılanmadığı görüşüne yer verildi.

Söz konusu yetersizliğin öğrenme ve öğretme sürecini olumsuz yönde etkilediği vurgulanan raporda, veli ve öğretmenlerin genel olarak Türkiye'de uzun bir dönem din eğitimi alanının ihmal edildiğini, yeni din dersleri sayesinde öğrencilerin dini bilgileri daha fazla elde edeceği görüşünde birleştiği ifade edildi. 

Okuldaki din derslerine veliler tarafından gösterilen ilginin, geçmişte ve bugün özellikle cami veya Kuran kurslarında aldıkları din eğitimini yetersiz görmelerinin büyük bir payı olduğunu ortaya koyan raporda, okullardaki eğitimin daha kaliteli, sistemli, disiplinli ve verimli olacağına aileler kadar öğrencilerin de güven duyduğu sonucuna ulaşıldı.

 

"En fazla ilgi Hz. Muhammed'in Hayatı dersine" 

 

Rapora göre, öğrenciler, en fazla ilgiyi "Hz. Muhammed'in Hayatı" dersine gösteriyor.

Peygamberin en fazla ahlaki yönüne ilgi duyan öğrenciler, Hz. Peygamberin çocukluğu, gençliği, ailesiyle ilişkileri, kadın hakları ve barışa verdiği önem konularıyla ilgileniyor.

Öğretmenlerin bir kısmının alan bilgisi eksikliğinden dolayı bu dersleri işleme konusunda zorlandığı, hatta veremeyeceği düşüncesiyle, çalıştığı okulda farklı bir din dersinin açılmasını talep ettiği sonucuna varılan raporda, okulun fiziki altyapı yetersizliğiyle bu dersleri verecek öğretmenlerin olmayışının da istenilen derslerin alınamamasına yol açtığı belirlendi.

Raporda, din eğitiminin, yetişmekte olan bireylere sorumluluk duygusu kazandıracağı düşüncesinin, veli ve öğretmenlerin ortak görüşü olduğu sonucuna varıldığı belirtilerek, öğrenci ve ailelerinin, din eğitiminde kazandırılmasını istedikleri dini bilginin, İslam dininin temel ilke, esas ve kaynaklarıyla örtüşmesine önem verdiklerinin ortaya konulduğu ifade edildi.

Raporu hazırlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın sunumundan sonra İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları (ÖNDER) Derneği Başkanı Hüseyin Korkut ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Tekin, raporla ilgili değerlendirmede bulundu. - İstanbul