Türk Telekom International'a Üst Düzey İki Atama

Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Candan Toros, Türk Telekom International Grubu Genel Müdürlüğü'ne de Yusuf Kıraç atandı.

Türk Telekom International'a Üst Düzey İki Atama

Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Candan Toros, Türk Telekom International Grubu Genel Müdürlüğü'ne de Yusuf Kıraç atandı.

Kaynak: Dunya.com