Tu¨rk Dıs¸ Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması" - Haberler
Haberi Paylaş

Tu¨rk Dıs¸ Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması"

AA - Güncel
Tu¨rk Dıs¸ Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması

Kadir Has U¨niversitesi Tu¨rkiye C¸alıs¸maları Merkezinin her yıl gerc¸ekles¸tirdigˆi "Tu¨rk Dıs¸ Politikası Kamuoyu Algıları Aras¸tırması" sonuçlarına göre, halkın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine desteği artarken, tehdit algısında ABD ilk sırada yer aldı.

Kadir Has U¨niversitesi Tu¨rkiye C¸alıs¸maları Merkezinin her yıl gerc¸ekles¸tirdigˆi "Tu¨rk Dıs¸ Politikası Kamuoyu Algıları Aras¸tırması" sonuçlarına göre, halkın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine desteği artarken, tehdit algısında ABD ilk sırada yer aldı.

Kadir Has Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın katılımıyla yapılan toplantıyla sonuçları kamuoyuna duyurulan araştırma, Tu¨rkiye'nin nu¨fus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yas¸ u¨stu¨ 1.000 kis¸iyle yu¨z yu¨ze go¨ru¨s¸u¨lerek gerçekleştirildi.

Tu¨rkiye'nin bas¸ta Suriye, I·srail, ABD ve Avrupa Birligˆi ile ilis¸kileri olmak u¨zere Tu¨rk dıs¸ politikasına yo¨n veren gelis¸meler hakkında sorular sorulan araştırma, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Cihan Dizdaroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Halkın AB u¨yelik su¨recine verdigˆi destekte bu yıl artıs¸ yas¸anan araştırmada, Tu¨rkiye'nin AB u¨yeligˆini destekleme oranı yu¨zde 55,1, üniversite ve u¨zeri egˆitim go¨renlerin AB su¨recini destekleme oranı ise yüzde 60,4 oldu.

"Tu¨m olumsuz gelis¸melere ragˆmen katılımcılar, AB ile u¨yelik dıs¸ında alternatif bir modelde ilis¸ki kurulmasını desteklemiyor ve AB ile mu¨zakerelerin durdurulacagˆına inanmıyor." ifadelerine yer verilen araştırmada, dıs¸ politikada temel belirleyici ve yu¨ru¨tu¨cu¨ kurum Cumhurbas¸kanı olarak go¨ru¨lu¨yor.

2017'de yu¨zde 69,2'lik kesim "Sizce Tu¨rkiye'de dıs¸ politikayı hangi kurum yapar?" sorusuna "Cumhurbas¸kanı" yanıtını verirken, bu yıl ankete katılanların yu¨zde 68,8'i Cumhurbas¸kanı'nı temel belirleyici olarak go¨rdu¨.

En yakın dost Azerbaycan

"Tu¨rkiye'nin en yakın dostu hangi u¨lkedir?" sorusuna katılımcılar, gec¸en yıla go¨re yu¨zde 12'lik du¨s¸u¨s¸le yine "Azerbaycan" yanıtını verirken, "Tu¨rkiye'nin dostu yoktur" diyenlerin oranı ise yu¨zde 17,2'den yu¨zde 22,5'e yu¨kseldi. Tu¨rkiye ic¸in tehdit olarak go¨ru¨len u¨lkeler sec¸enegˆinde bu yıl da ABD yu¨zde 60,2'lik oranla "en bu¨yu¨k tehdit" olarak algılandı. I·kinci en bu¨yu¨k tehdidi olus¸turan u¨lke yu¨zde 54,4'lu¨k kesim tarafından gec¸en yıla kıyasla yüzde 17'lik artıs¸la I·srail olarak belirtildi.

"Rusya ile Tu¨rkiye arasındaki ilis¸kileri nasıl tanımlarsınız?" sorusuna ise "İs¸ birligˆi vardır." s¸eklinde yanıt verenlerin oranı yu¨zde 18,1 artarak yu¨zde 46,5'a yu¨kselirken, Suriye sorunu, bu sene Tu¨rk dıs¸ politikasının en o¨nemli sorunu olarak algılanıyor.

Araştırma sonuc¸ları Tu¨rkiye'nin Suriye'de izledigˆi politikaların bas¸arılı bulundugˆunu ortaya koydu. Halkın yu¨zde 41,4'u¨ Suriye politikalarını genel olarak bas¸arılı bulurken, katılımcıların yüzde 53,5'i Fırat Kalkanı Harekatı'nı, yüzde 56'sı ise Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini beyan etti.

"Sizce Tu¨rkiye ve Yunanistan arasında sorun var mı?" sorusuna "evet" diye cevap verenlerin yu¨zdesi gec¸en yıla go¨re 13,3 artarak yu¨zde 67'ye yu¨kseldi. Tu¨rkiye ve Yunanistan arasındaki en o¨nemli sorun gec¸en sene Kıbrıs iken; bu sene Ege adalarının silahlandırılması oldu.

Katılımcıların yüzde 70'i Tu¨rkiye'nin NATO u¨yeligˆini devam ettirmesi gerektigˆini belirtirken, katılımların yüzde 48'i, Tu¨rkiye'nin uluslararası gu¨venligˆini NATO destegˆi olmadan sagˆlayabilecegˆi düşüncesini dile getirdi.

Aras¸tırmaya go¨re, "Tu¨rkiye I·slam u¨lkesidir." diyenlerin oranı yu¨zde 16,4 artarak yu¨zde 56,3 oldu. Tu¨rkiye'yi "Avrupa u¨lkesi" s¸eklinde tanımlayanların oranı bu yıl yu¨zde 13,3 azalarak yu¨zde 19,4'e, "Orta Dogˆu u¨lkesi" olarak tanımlayanların oranı ise yu¨zde 4,1 azalarak yu¨zde 18,9'a geriledi.

AA - Güncel

Avrupa Birliği, TEM Otoyolu, Kadir Has, Suriye, Politika, Güncel, Haber

title