Tez-Koop-İş: MEB'de Çalışan 17 Bin İşçi 3 Yıldır Zam Almıyor

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işyerlerinde çalışan 17 bin işçinin 3 yıldır ücret zammı alamadığına dikkat çekerek, işçilerin Türk-İş ile Hükümet arasında oluşturulan 2011 yılı Kamu Toplu İş...

Tez-Koop-İş: MEB'de Çalışan 17 Bin İşçi 3 Yıldır Zam Almıyor

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işyerlerinde çalışan 17 bin işçinin 3 yıldır ücret zammı alamadığına dikkat çekerek, işçilerin Türk-İş ile Hükümet arasında oluşturulan 2011 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokol Hükümlerinden yararlandırılmalarını istedi Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işyerlerinde çalışan 17 bin işçinin 3 yıldır ücret zammı alamadığına dikkat çekerek, işçilerin Türk-İş ile Hükümet arasında oluşturulan 2011 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokol Hükümlerinden yararlandırılmalarını istedi.

Bozkurt yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, uluslararası sözleşmelere ve yasal haklara rağmen sendikasızlaştırma yöntemlerinin açık biçimde uygulandığı bir süreçten geçtiğini belirterek, gelinen süreçte grev hakkının kısıtlandığını, sendikal güvencelerin değersiz ve önemsiz kılınmak istendiğini söyledi.

Sendikaların toplu iş sözleşmelerini bağıtlamak üzere aylar öncesinden başlattığı yetki başvurularının, "Toplu İş İlişkileri Kanunu" çıkartılacağı gerekçesiyle karara bağlanamadığına dikkat çeken Bozkurt, "Son olarak parlamentonun 1 Ekim 2012 tarihine kadar 90 gün süreyle tatile girmesi ve ilgili yasanın TBMM gündemine ne zaman ve nasıl geleceğinin bilinmemesi onbinlerce işçiyi kapsayan toplu sözleşmelerin yetki sorunlarını belirsizleştirmiştir" dedi.

Aylardır süren bu yasal sorunun, gerçekte sıradan bir prosedür gecikmesi olarak değerlendirilemeyecek bir sorun olduğunu ifade eden Bozkurt, "Artık sorun, çalışanlara ne ölçüde değer verildiğini gösteren bir demokrasi ve toplumsal sorun niteliği taşımaktadır" dedi.

-"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SÜREÇTE BU ÖNEMLİ SORUN ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR"-

Milli Eğitim Bakanlığı işyerlerinde Mart 2008'de çıkartılan 5747 sayılı ve Şubat 2011'de çıkartılan 6111 sayılı yasalar uyarınca yerel yönetimlerde istihdam edilirken Milli Eğitim Bakanlığı işyerlerine atama yapılan çok sayıda işçinin, Türk-İş ile Hükümet arasında oluşturulan 2011 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokol Hükümlerinden yararlanamadığını söyleyen Bozkurt, oysa toplu sözleşmenin yetki uyuşmazlığı sürmesine rağmen diğer tüm işyerlerinde işçilerin, ilgili protokolün hükümleri kapsamında değerlendirildiklerini belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi bağıtlayan ve işyerlerinde çoğunluk sendikası olan Tez-Koop-İş'in, sorunun ortaya çıktığı günden bugüne yaklaşık 17 bin işçinin ekonomik ve toplumsal olarak zor durumda kalmaması, yasal haklarını tam ve eksiksiz olarak almaları ve ayrımcılıklarla karşılaşmaksızın sorunlarının çözümlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na, işveren sendikası Kamu-İş'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazılı başvurularda bulunarak, sorunun çözümlenmesi için yoğun çaba içinde olduğunu ifade eden Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte bu önemli sorun çözümsüz değildir. Bunun için 3 yıldır hiçbir zam almaksızın çalıştırılarak ayrımcılığa uğrayan ve bir anlamda dışlanmakta olan bu işçiler, Türk-İş ile Hükümet arasında oluşturulan 2011 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokol Hükümlerinden yararlanmalıdırlar. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, binlerce işçinin sorunlarını çözümleyecek somut ve geçerli seçenek oluşturmalıdır." - Ankara