Seküler Haberleri

Seküler haber, Seküler son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Seküler - 25.11.2020
Fransa İslam Toplumu Milli Görüş: İslam'ın reforme edilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmiyoruz
Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, İslam'ın reforme edilmesi, değiştirilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmediklerini, İslam dinine liberal, seküler gibi ideolojik veya milliyet üzerinden yakıştırmaları kabul etmediklerini belirtti.
Seküler - 10.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Al Jazeera için "Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' " başlıklı yazı Açıklaması
Kalın, "Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' ve yeni seküler haçlı seferi" başlıklı yazısında bugün Avrupa'da, 19.
Seküler - 10.11.2020
ABD'de Biden dönemi Irak'ı nasıl etkiler?
Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009-2017 arasındaki başkanlığının ilk gününden itibaren onun en önemli adamlarından biri olarak öne çıktı. Irak işgalinin coşkulu bir destekçisi olan Biden, başkan yardımcısı olarak, Obama tarafından ABD'nin Irak'taki operasyonlarını ve diplomasisini denetleme görevine atandı. Aynı yıl, Sünni lider Rafi el-İsavi ve Şii seküler lider İyad Allavi tarafından kurulan çok mezhepli ve ılımlı bir siyasi parti olan Irakiyye, 2010 seçimlerinde dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonuna meydan okudu ve küçük bir farkla zafer kazandı.
Seküler - 7.11.2020
Yazar Yusuf Kaplan: "Dünya bize gebe, biz hakikate"
Bir medeniyetin, ruhunu koruyabilirse varlığını sürdürebileceğine ve geleceğe yürüyebileceğine vurgu yapan Kaplan, "Nasıl koruyacak ruhunu? Medeniyet fikri ve dili inşa ederek. Bu medeniyet dilini kurmak için 3Z formulü vardır. Birincisi müslüman zihninin çökmesi, ikincisi müslümanca yaşama zeminin çökmesi, üçüncüsü müslüman zamanının çökmesidir. Yapmamız gereken zihnimizin seküler zihin kalıplarıyla çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğünü görmek ve bunlardan kendimizi arındırmak.
Seküler - 4.11.2020
Son dakika haber: Financial Times, Macron'u eleştiren yazıyı yayından kaldırdı
Fransız Müslümanların, terörizme karşı Macron'un en büyük müttefikleri olması gerektiği kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verilmişti: "Buna rağmen (Macron) onları kucaklamak yerine, aşırı sağa ve seçim hırslarına hizmet eden bir stratejiyi seçti. Zayıf bir cumhuriyetin, içindeki bir düşman tarafından istila edilmesi eşiğinde olduğunu öngören bir görüş bu. 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde, Sayın Macron muhtemelen Müslümanlara cumhuriyeti aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinden kurtarmak için kendisine oy vermeleri gerektiğini söyleyecek. Bu tehdit, liberal bir cumhurbaşkanının düşmanca tutuma maruz kalmaları durumunda Müslümanlar açısından inandırıcı olmama tehlikesi ile karşıya karşıya." Politico Europe da Macron'u eleştiren yazıyı kaldırmıştı Fransa'da Politico Europe isimli haftalık dergi de 2 Kasım'da yayımlanan "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı eleştirel makale, Fransız sekülerler arasında yarattığı rahatsızlık nedeniyle internet sitesinden kaldırılmıştı.
Seküler - 4.11.2020
Anayasa değişikliği referandumu ve Cezayir'in siyasi dönüşümü
Yeni anayasa her ne kadar yeni haklar ve demokratik özgürlükler getiriyorsa da ülkede farklı grupların değişen tepkilerine yol açtı. Ülkedeki bazı seküler hareketler ve sosyalist partiler anayasa değişikliğine sert bir şekilde karşı çıkarak "hayır" oyu kullanacaklarını açıkladılar.
Seküler - 3.11.2020
Fransız profesörden dini değerlere yönelik alerjinin entelektüel hata olduğu eleştirisi
Marx, dini olguları kültürün yekpare bir parçası olarak kabul etmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Dine karşı bu ulusal alerji, entelektüel ve siyasi bir hata. Dini mensubiyetin en küçük dışa vurumunu 'Cumhuriyet' karşıtlığı olarak görmek, dinlerin kültürel ve duygusal boyutunu örtbas etmek, bizleri teröristlerin faydalandığı aşırılıklara ve yanlış anlaşılmalara maruz bırakır." William Marx, dinlerin mevcudiyetinin geçmiş ve şimdinin temel olgusu olduğuna dikkati çekerek, "Geleceğimiz ancak böyle bir olgunun varlığını ve saldırgan olmayan, herkesi hoş gören, barışçıl, diğer bir deyişle 'tam seküler' bir kamusal alanın kutsallığını kabul ederek inşa edilebilir.
Seküler - 2.11.2020
"Fransa'da İslam karşıtlığının ülkeyi kısır döngüye soktuğuna" ilişkin makale yayından kaldırıldı
Fransa'da "seküler bir azınlığın İslam karşıtlığının ülkeyi kısır döngüye soktuğuna" ilişkin eleştirel makale, ülkede oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle yayından kaldırıldı.
Seküler - 27.10.2020
Washington Post'un Paris temsilcisi: "Fransa, ırkçılıkla mücadele yerine İslam'da reform uğraşında"
"Fransa'nın Cezayir'deki utanç verici yenilgisinden sonra Fransız vatandaşları İslam'ın kamusal alandaki varlığını ülkenin seküler özüne bir saldırı olarak görmeye başladı.
Seküler - 23.10.2020
Ziya Gökalp, Zeytinburnu'nda düzenlenen panelle anıldı
Gökalp'in önerisinin ulemanın hiçbir şekilde gündemine alabileceği türden bir şey olmadığını kaydeden Bedir, şöyle devam etti: "Temelden bütün şer'i ahkamın örfe dayalı olduğunu iddia ediyor. En azından ibadetler haram ve helaller dışındaki bütün ahkamın aslında örfe yani toplumsal kabullere ve birtakım toplumsal şartların ürünü olarak ortaya çıktığını iddia ediyor. Şu an yaşanan değişimin kaçınılmaz olarak ortaya çıktığını ve kabul edilmesi gerektiğini söylüyor." Bedir, İsmail Hakkı İzmirli'nin çağdaşı Gökalp'e ağır bir cevap verdiğini fıkıh usulünün teorik çerçevesinde kalarak bunun kabul edilemez bir şey olduğunu anlattığını aktararak, şunları kaydetti: "Şer-i hükümlerin bütünüyle örfe dayalı bir şartların ürünü olduğunu, ilahi kökenden bağımsız bir biçimde ya da ilahi kanunlar da dönemin şartları gereği örfe göre konulduğu iddiası o dönemde bir alimin kabul edebileceği bir şey değildir. Bu hiçbir şekilde karşılık bulmuyor fakat benim burada dikkat çekmek istediğim nokta şu, Ziya Gökalp'in sorunun aslında tam da koptuğu noktayı iyi tespit ettiğini düşünüyorum. Gökalp aslında İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti arasındaki temel kopuş noktasının ve özellikle seküler düşünme biçimiyle şer-i düşünme biçimi arasındaki kopuş noktasının tam üzerine parmağını basıyor, yani yaranın üzerine parmağını basıyor.
Seküler - 21.10.2020
ABD'de Hristiyan grupların seçim mücadelesi kızışıyor
Evanjeliklerin ABD başkanları üzerindeki etkisi ABD başkanlarının Evanjelik seçmen kitlesinin desteğini alabilmek için iç politikadaki tavır ve söylemlerinden daha çok dış politikadaki duruşlarına bakmak gerekir. Evanjeliklerin kürtaj ve eşcinsellik-karşıtlığı, sekülerlik tartışmaları ve dini özgürlükleri kapsayan politik talepleri doğrultusunda ABD iç politikasına nüfuz etme çabalarından daha görünür olan, ABD dış politikasında özellikle de İsrail yanlısı politik duruşlarıdır.
Seküler - 20.10.2020
İsrail siyasetindeki yükselen güçler: Eymen Avde ve Birleşik Liste
Öte yandan, Avde'nin siyasi bir figür olarak başarılı olması, sadece İsrail muhalefeti içinde Netanyahu hükümetiyle kavgasını etkin bir araç olarak kullanmasıyla ilgili değil. Avde aynı zamanda Birleşik Liste içindeki diğer partilerle müşterek bir denge kurmayı da bildi. Avde'nin liderlik ettiği Hadaş'ın iki devletli çözüm arayışı ve seküler tavrına karşın Balat'ın tek devletli çözümü savunması ve İslami kimliği bile Birleşik Liste içinde ciddi bir ikilik unsuru; bu zıtlıkları bir arada tutabilmek ise Avde'nin siyasi becerilerinin sadece biri.
Seküler - 19.10.2020
ABD başkanlık yarışında Yahudi toplumunun yüzde 75'i Biden'ı destekliyor
Ortodoks Yahudilerinin tercihi "Trump" Biden, Amerika'daki Yahudi toplumunun içindeki reformist, seküler ve muhafazakar kesimlerin desteğini arkasına alırken; Ortodoks Yahudilerinin ise ağırlıklı olarak Trump'ı desteklediği kaydedildi.
Seküler - 19.10.2020
İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni
"Yeni master ve doktora programları açarak dikey büyümeyi planlıyoruz" İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversitenin özgün bir mimariye sahip külliyesiyle özgün akademik vizyonuyla eşik atlama noktasında olduğunu belirterek, şunları paylaştı: "Öğrencilerimizin, ülkemizin ve Batı'nın kültür sömürgesi haline gelmiş tüm milletlerin fikri bağımsızlığını kazanmasını hedef olarak benimsemiştir. Fikri bağımsızlık idealimizi gerçekleştirebilmek için mukayeseli eğitim uyguluyoruz ve öğrencilerimize hem Batı'yı hem doğuyu hem modernliği hem gelenekseli birlikte öğretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla tüm bölümlerden öğrencilerimizin Türkçeyi, Arapçayı ve İngilizceyi öğrenmelerini mezuniyet şartı olarak benimsedik." Bir öğrencinin hayatta mutlu ve başarılı olabilmesi için akademik eğitimin yanında mutlaka ahlak ve karakter eğitiminin de gerektiğini dile getiren Şentürk, "Amacımız, öğrencilerimizin şu anda tüm dünyada hakim olan ve bireyin özerkliğine dayalı, seküler liberal etik anlayışı yerine kendi tarihimizden ve medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz, şahsi çıkarını değil, topluma hizmeti önceleyen fedakarlığa dayalı bir karakterle mezun olmalarıdır.
Seküler - 9.10.2020
Son dakika haberi: ABD Yüksek Mahkemesi atamaları neden bu kadar önemseniyor?
Yargıç Barrett, 90'lı yıllarda muhafazakar Yargıç Antonin Scalia'nın yanında Yüksek Mahkeme stajı yapmış ve birkaç nesildir muhafazakar hukukçuların adeta bir akreditasyon merkezi işlevini gören Federalist Society'nin üyeleri arasında yer alıyor. Yargıç Barrett'ın bu özellikleri, Amerikan kültüründe adeta seküler bir azize katına yükseltilmiş olan Ruth Bader Ginsburg'ün yerini alacak olması nedeniyle, ayrı bir önem taşıyor.
Seküler - 8.10.2020
Macron'un İslam'a yönelik hezeyanları
DİB Başkanı Ali Erbaş Macron'un açıklamalarını Fransa merkezli "Avrupa İslam'ı" adıyla, İslam'a ve Müslümanlara yönelik bir operasyon olarak niteledi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği "İslam herhangi bir krizden geçmiyor, geçmeyecek" açıklamasını yaptı. Ezher Üniversitesi de (Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib adına) Macron'un İslam ile ilgili suçlamalarının nefret suçlarına davetiye çıkardığını söyledi. Ahmed et-Tayyip ayrıca, başkanı bulunduğu BAE merkezli "Müslüman Hükema/Alimler Konseyi" adına da benzer bir açıklama yaptı. Muhammed bin Selman'ın "ılımlı İslam" açıklaması sonrasında, "seküler muhafazakarlık" temelli politikası doğrultusunda projenin teo-politik açıklamalarla sözcülüğünü yapan Rabıta başkanı Muhammed el-İsa ve Suud medyası ise "Macron İslam'ı daha iyi anlamaya çağırıyor" mealinde açıklamalarda bulundu.
Seküler - 22.9.2020
ANALİZ – Doğu Akdeniz geriliminde Almanya hangi rolü oynayacak?
[Siyaset psikolojisi, sekülerleşme teorileri, din-siyaset ilişkisi, Katolik teolojisi ve oksidental kültür alanlarında çalışan Dr.
Seküler - 10.9.2020
Lübnan'da siyasi kırılganlık dış müdahaleye kapı aralıyor
Macron-Feyruz buluşması Beyrut patlamasının hemen sonrasında olay mahalline giden ilk yabancı devlet adamı olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, harabeye dönmüş liman bölgesinden siyasi elitlere değişim mesajı vermişti. Macron, bir sonraki ziyaretinde bir şeylerin değişmesi için adımların atılmış olmasını umduğunu söyleyerek Beyrut'tan ayrıldı. Lübnan siyasetinde ise sistem ve hükümet tartışmaları alevlendi. Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri, mezhep gruplarının temsilcilerinden oluşan bir temsilciler meclisi ve tamamen seküler bir parlamentodan oluşan ikili bir sistem önerdi.
Seküler - 14.8.2020
İsrail-BAE ittifakı: Perde arkası temaslardan aleni işbirliğine
BAE'yi İsrail'e yakınlaştıran bir diğer unsur ise siyasal İslami unsurlar ve bu unsurlara destek veren aktörler. Bu anlamda özellikle Müslüman Kardeşler (İhvan), Türkiye ve Katar üçlüsüne karşı verilen mücadele, BAE ile İsrail arasındaki işbirliğinin temel dayanak noktalarından biri. Nitekim BAE yanına Suudi Arabistan'ı da alarak 2013'te Mısır'daki darbeyi destekledi. BAE İsrail'le ortak ajandaya sahip olarak Libya, Yemen, Sudan, Tunus, Cezayir gibi ülkelerdeki siyasal İslami akımlara karşı adeta savaş açmış durumda. Bu anlamda BAE'nin Hafter desteği, Esed rejimiyle diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesi gibi hamleleri gerek siyasal İslami hareketleri gerekse Türkiye'yi Doğu Akdeniz jeopolitiğinde yalnızlaştırmayı hedefliyor. İhvan, Türkiye ve Katar'a yönelik Abu Dabi'nin bu baskıcı ve irrasyonel politikaları Tel Aviv tarafından da olumlu karşılanıyor. Nitekim İsrail bir süredir iç siyaset sarmalından çıkamadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluklarla boğuşması, koalisyonlar ve seçimler İsrail'in dış politikasını sekteye uğrattı. Bu anlamda BAE İsrail'in adeta taşeronluğunu yaparak siyasal İslami akımlarla yoğun şekilde mücadele ediyor; fakat şu ana kadar herhangi bir başarı elde edemedi. BAE İsrail ile işbirliği yaparak Tunus'ta Abir Musa gibi seküler isimler üzerinden Gannuşi'yi, Türkiye'de FETÖ ve uzuvları üzerinden AK Parti hükümetini ve bölgenin birçok başka noktasında terör unsurları ve diktatöryal rejimlerle işbirliği yaparak İslami hareketleri bastırmaya çalıştı.
Seküler - 5.8.2020
21. yüzyılda yeni Orta Doğu düzeni
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla, 20. yüzyılın başına kadar literatürde "maşrık" (doğu) olarak bilinen, (bölge haritalarını şekillendirenlerin verdiği isimle) Orta Doğu'da yeni bir düzen kuruldu. Bu düzen kabaca, 1950'lere kadar İngiliz ve Fransız yönetim ve himayesinde, parçalı Arap ulus devletlerinin kurulmasıyla sonuçlandı. Orta Doğu'da hegemonyanın daha ziyade ABD'ye geçtiği 1950'lerden itibaren Soğuk Savaş rüzgarlarının sert estiği yıllarda bölge ya ABD ya da Sovyet yanlısı askeri, seküler diktatörlerce yönetilmeye başladı.
Seküler - 22.7.2020
GÖRÜŞ – Ayasofya camii ve iki Roma'nın tepkisi
Konsil Beyannamesi'nin "Gaudium et Spes" ve "Dignitatis Humanae" bölümleri de Müslümanlar başta olmak üzere bütün inananları dinsizliğe ve Varşova Paktı'nın yaygınlaştırmaya çalıştığı seküler baskıcılığa karşı bir olmaya çağırmaktadır.
Seküler - 17.7.2020
Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararı ve teo-politik tepkiler
Tabiatıyla karar, başta Ortodokslar olmak üzere, Hıristiyanlar arasında pek çok tepkiye de yol açtı; daha da açacaktır. Ülke olarak, beklendiği gibi, en sert tepkilerden biri Yunanistan'dan geldi. Batı ülkelerinde ise karar hararetle tartışılmakta; genellikle Türkiye'nin "seküler anlayışına darbe", "İslamileşme" ve "neo-Osmanlıcılığa dönüş" olarak görülerek kınanmakta.
Seküler - 16.7.2020
Büyükelçi Ali Kemal Aydın Almanya'nın FETÖ tutumunu eleştirdi
Aydın, mutlak bir gizlilikle hareket eden FETÖ'nün Alman makamlarından aldığı desteklerle işletmeye devam ettiği okulları aracılığıyla örgüte hem insan kaynağı hem de mali kaynak sağladığının sır olmadığını vurgulayarak, "Örgüt gerçek yüzünü saklayarak Alman kamuoyuna kendisini diyalog yanlısı, seküler, barışçıl ve demokratik bir STK gibi tanıtmaya devam etmektedir.
Seküler - 14.7.2020
Yazar Adalet Ağaoğlu'nun vefatı edebiyatseverleri üzdü
"Ağaoğlu, Türk edebiyatının unutulmayacakları arasındadır" Yazar Ercan Yıldırım da Adalet Ağaoğlu'nun eserlerinin Türk modernleşmesini, sınıflarını ve sistemin işleyişini çok iyi anlattığını aktararak, şu ifadelere yer verdi: "Dindar, Ankaralı bir eşrafın kızıydı. Modernleşmenin ailede başlattığı dindar-seküler ayrışmanın ilk örneklerindendi.
Seküler - 14.7.2020
SETA'dan "Devlet Toplum ve Siyasette FETÖ ile Mücadele" paneli
"2009'da Sayın Cumhurbaşkanımızın 'one minute' çıkışı olmuştu. Aslında FETÖ'nün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009'daki bu çıkışını bir milat olarak alıp o tarihten itibaren 'biz hükümetle çatışacağız, karşı karşıya geleceğiz dolayısıyla B ve C planları oluşturmak gerekir' diye bir yola girdiğine inanıyorum." diyen Tekin, şöyle devam etti: "2009 yılındaki süreçten sonra kurdukları okulları söyleyim. Nokta Koleji, Ata Koleji, Conkbayırı Koleji, Anafartalar Koleji, Cumhuriyet Koleji, İstanbul Sirius Yıldızı Koleji... Bu isimler FETÖ'nün tercih ettiği isimler. 2009 bir milat olarak kabul edilir ve 2009'dan sonra hükümetle çatışacağını düşünen terör örgütü alternatif planlar oluşturmaya başlar. 'Daha seküler okullar kurarsak bu okullar fark edilemez, biz de mücadelemizi buradan devam ettiririz' gibi bir mantıkla hareket ettiler.
Seküler - 11.7.2020
Ayasofya kararını eleştirenlere MHP Lideri Bahçeli'den sert cevap
"İnanç hakkı insan hakkıdır" Bir yazar müsveddesi olarak tanımladığı Nobel Ödüllü Türk Yazar Orhan Pamuk hakkında da konuşan Bahçeli, "Bir yazar müsveddesinin, 'Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir' ifadesi kafasının her zerresi dikenle sarılmış Pamuk soy isimli bir şahsın mesnetsiz sızlanmasıdır.
Seküler - 11.7.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması
"İnanç hakkı insan hakkıdır" Bir yazarın "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir" ifadesinin "mesnetsiz sızlanma" olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları aktardı: "Böylesi köksüzler düştükleri aidiyet krizinde hamiyet ve haysiyet imhası yaşamışlardır.
Seküler - 6.7.2020
TGTV'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması çağrısı
Kısa adı ile İstanbul Sözleşmesi olarak ilan edilen bu metin, Avrupa Konseyi Sözleşmesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını, BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi İçtihatlarını ve En İyi Ülke Uygulamalarını içinde barındırmaktadır. Bu haliyle özünde, seküler, din dışı Batı medeniyeti değerlerini taşıyan bu sözleşme, İslam toplumları için yıkıcı bir etki oluşturmaktadır.
Seküler - 4.7.2020
Tarih Mısır darbesinin planlayıcılarını unutmayacak, yargılayacaktır
Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi 8 Aralık 2012'de Ulusal Diyalog Toplantısı için çağrıda bulunduğunda, hepsi birden bu toplantıyı boykot ettiler. Aylarca devam ettirdikleri tansiyonu artırma projesi, nihayet 3 Temmuz 2013'te meyvesini verdi ve ordunun yönetime el koyduğunu açıklamasıyla sona erdi. Darbe gerçekleştirilmiş, bir yıl önce halkın yüzde 51,73 oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı ve bakanları görevlerinden alınmış ve Mursi darbeyi kabul etmediğini açıklamıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak ev hapsine konuldu. Mısır halkı darbeyi protesto için sokaklara döküldü. Kahire'nin en büyük meydanlarında demokrasi nöbetleri başladı. Mısır ordusu halkın meydanları boşaltmasını ve evine dönmesini istiyordu. Ancak halk daha bir yıl dahi olmayan demokrasi tecrübesine sahip çıkıyor ve darbeyi reddediyordu. Maalesef bu demokrasi nöbetlerine hiçbir Batılı ülkeden destek gelmedi. ve tarihler 16 Ağustos'u gösterdiğinde Mısır ordusu demokrasi savunucularının üzerine ateş açarak büyük bir katliama imza attı. Ölü sayısının 2 binin üzerinde olduğu söyleniyordu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) resmi rakamların 930 olduğunu duyurdu. Burada önemli bir ayrıntıyı da hatırlatmakta fayda var: Mısır ordusu sivil halkın üzerine rastgele ateş açtığında yalnız değildi. Mısır'ın bazı seküler elitleri de ellerine silah alarak bu katliama ortaklık ettiler.
Seküler - 20.6.2020
12. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferansı
"Veri Madenciliği Kullanan Küçük İşletmeler için Sürdürülebilir Bir İş Modeli Geliştirilmesi" başlıklı konuşmada, Institute of Business Administration'dan (IBA) Syed Waqas Ahmed, sürdürülebilirlik merceğinden seküler ve laik olmayan iş yaklaşımları arasında bir karşılaştırma sundu ve bunu dünyadaki KOBİ'lerin başarısı ve başarısızlığıyla ilişkilendirdi.
Seküler - 20.6.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye "Libya" eleştirisi Açıklaması
Başka başkentlerin gözlüğüyle bakıyorlar. O yüzden CHP yetkilisi çıkıp, 'Hafter makul ve seküler birisi, Serrac ise cihatçı' diyor.
Seküler - 15.6.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Hafter açıklamalarına yönelik tepki gösteren Çelik, "Dünyada Hafter'i seküler birisi olarak görecek tek kişi herhalde CHP Grup Başkanvekilidir.
Seküler - 15.6.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)
Ömer Çelik, "Bir CHP Grup Başkanvekili çıktı, Serrac'ı 'cihadist', Hafter'i makul ve seküler biri olarak nitelendirdi.
Seküler - 10.6.2020
İran'ın çift başlı askeri sisteminde çatlak işaretleri
"Güvenilmeyen" ordu ve silahlı kuvvetlerde 40 yıllık çatlak 1979 Devrimi sürecinde tarafsızlığını ilan etse de ordu devrimci güçlerin güvenini kazanamadı. İçindeki birçok generalin idam edilmesine ve seküler kadroların işten çıkarılmasına rağmen, ordunun Velayet-i Fakih rejimine karşı darbe girişiminde bulanabileceği kaygısı, ulema eksenli iktidarın Devrim Muhafızları'nı kurmasının ana nedenleri arasında yer alıyor.
Seküler - 8.6.2020
AK Partili Çelik: Normalleşme ters yüz olabilir
ÇELİK'TEN, YUNAN BAKANA CEVAP: BU TİP KÖTÜ ŞAKALAR YAPMAYIN  Yunanistan Savunma Bakanının "Türkiye ile savaşa hazırız" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Sözcü Çelik, "Türkiye hukuk esaslı bir ülkedir, bir kabile devleti değildir. Bu şekilde kabile devleti gibi konuşan bakanlara sahip değildir. Bu sebeple hukuk içerisinde kalmak, haklarını ve menfaatlerini korumak Türkiye'nin önceliğidir. Başka bir durum söz konusu olduğunda Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularından birisi olduğunu ve her şeyi yapabilecek muktedir bir ordu olduğunu. Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'nin milli menfaatlerini koruma konusunda kararlılık ve gücünün tartışılmaması gerektiğini herkes bilir. Yunan bakan savaşa hazırız demiş, ona söyleyeceğim sadece şudur, bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip kötü şakalar alnınıza yapışır. Zaten ciddiye alınacak bir tarafı yok, ama sadece kötü şaka yapan, şaka yapmak için gerekli zeka düzeyine sahip olmayan bir yaklaşım içerisinde olduğunuzu göstermiş olursunuz." dedi.  Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümetin başarılarını da yakından takip ettiğini vurgulayan Çelik, "Sarrac yönetiminin Darbeci Hafter'e karşı kazandığı başarılar hem Akdeniz'in istikrarı hem Libya'nın geleceği hem Libyalı kardeşlerimizin barış içerisinde yaşaması açısından gurur vericidir. Libya ordusunun, başkent Trablus'un tamamını, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in unsurlarından temizlemesi büyük bir başarıdır. Ayrıca Hafter'e bağlı milislerin temizlenmesiyle Trablus Havalimanı tamamen kontrol altına alınmıştır, milislere gönderilen ikmal ve cephaneliğin toplanma yeri olarak stratejik öneme sahipti. Bu konudaki başarının altını çizmek gerekir." ifadelerini kullandı.  'CHP'LİNİN AÇIKLAMASI VAHİM BİR HATA, ÖZÜR DİLEMELİ' CHP Grup Başkanvekilinin Hafter'i 'seküler ve makul', Sarrac yönetimini ise 'cihatçı' olarak tanımlayan açıklamasını eleştiren Çelik, "Dış politika konusundaki CHP savrulmalarına alışkınız, ama bu derece darbeci birisi seküler ve makul bir yönetim demek ve BM tarafından meşru kabul edilen Sarrac yönetimine ise cihatçı demek doğrusunu söylemek gerekirse bu derece vahim bir hata, dış politika konusunda belki tarihimizde birinci sıraya yerleşecek bir hatadır.
Seküler - 8.6.2020
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
CHP'li bir Grup Başkanvekilinin Libya'daki darbeci Halife Hafter güçlerine "seküler" ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine yönelik "cihatçı" sözleri nedeniyle hala özür ve düzeltme gelmediğini belirten Çelik, şunları söyledi: "Dış politika konusundaki CHP savrulmalarına alışkınız ama bu derece darbeci bir isim için 'seküler ve makul bir yönetim' demek ve BM tarafından meşru kabul edilen Serrac yönetimine ise 'cihatçı' demek, doğrusunu söylemek gerekirse, bu derece vahim bir hata, dış politika konusunda belki tarihimize birinci sıraya geçecek bir hatadır.
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Seküler Haberleri | Seküler Haber - Haberler - Seküler haberleri, son dakika seküler haber ve gelişmeleri burada. Fransa İslam Toplumu Milli Görüş: İslam'ın reforme edilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmiyoruz.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 05:58:32. #1.14#
title