Edirne'de Öğretmenlere Stem Eğitimi Başladı

Edirne'de Öğretmenlere Stem Eğitimi Başladı

Edirne'de ortaokullarda görev yapan fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ile matematik öğretmenlerine yönelik "STEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi" başladı.

Edirne'de Öğretmenlere Stem Eğitimi Başladı

Edirne'de ortaokullarda görev yapan fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ile matematik öğretmenlerine yönelik "STEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen eğitim proğramında yaptığı konuşmada, her alanda küreselleşmenin ön plana çıktığı günümüz dünyasında teknoloji, iletişim ve bilimsel alanda yaşanan gelişmelere ayak uydurmak için bireylerin üretici, sorgulayıcı olmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin inovasyon kapasitesini arttırabilmesi için yüksek nitelikli fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında iş gücüne ihtiyaç olduğunu ifade eden Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"21. yüzyılın değişen şart ve problemleriyle birlikte takım çalışması ve disiplinler arası yaklaşımları doğuran bu ihtiyaç, gençlerimizi erken yaşlardan itibaren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik araştırmaları yapabilecek şekilde eğitecek öğrenme ortamlarının tasarımını ve bu tasarımları etkin şekilde kullanabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesini gerektirmektedir. STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. F

en, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan ve bu alanların birbirine entegre edilmesi ile ortaya çıkan kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani, yeni bir ürün ortaya koyulmasıdır. Ülkemizde ve İlimizde STEM eğitimlerin başlaması ile okullarımızda öğretilen Fen Teknoloji ve Matematik konularıyla ilgili teorik bilgilerin mühendislik becerisiyle birleştirilerek uygulama ve ürüne dönüştürülmesine katkı sağlayabilecektir."

Türkiye'de STEM eğitimi ile ilgili yapılan çalışma ve projelerin henüz çok yeni olduğuna dikkati çeken Özcan, eğitim verilen öğretmenlerin, tüm Trakya'da STEM eğitim öncülerinden olacağını sözlerine ekledi.

Edirne'de 2 gün boyunca 4 grup halinde 80 öğretmene 50 saat eğitim verilecek.

Kaynak: AA