Derince Limanı'nda Ulaşımla İlgili İmar Planlarına Yürütmeyi Durdurma Kararı

Derince Limanı'nda Ulaşımla İlgili İmar Planlarına Yürütmeyi Durdurma Kararı

Derince Limanı'nda Ulaşımla İlgili İmar Planlarına Yürütmeyi Durdurma Kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Danıştay, Kocaeli'nin Derince İlçesi'ndeki Derince Limanı için Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan imar planlarının ulaşım sistemleri ile ilgili hükümleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay, Kocaeli'nin Derince İlçesi'ndeki Derince Limanı için Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan imar planlarının ulaşım sistemleri ile ilgili hükümleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Liman-İş Sendikası, özelleştirme kapsamına alınarak 39 yıllığına Safi Holding'e kiralanarak 'Safi Port' adını alan Derince Limanı ile ilgili imar planları hakkında davacı oldu. Liman-İş Sendikası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hakkında davacı olurken, Danıştay 6'ncı Dairesi'nde görülen davada, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Derince Limanı'ndaki imar planına ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu, planlama öncesinde ÇED raporu alınması gerekirken, yükümlülüğün alıcıya bırakıldığı, dolgu yapılarak denizdeki canlı yaşamının tehdit edilecek olması, İzmit Körfezi'nin birinci derecede deprem bölgesinde yer alması yapılacak dolgu nedeniyle olası bir depremde tsunaminin oluşacağı, bölgede bulunan askeri gemilerin seyir güvenliğinin tehlikeye gireceği, projenin hayata geçirilmesi ve öngörülen kapasiteye ulaşması halinde trafik sorununun büyüyeceğini öne sürdü. Danıştay 6'ncı Dairesi 27 Ocak tarihinde dava ile ilgili kararını açıkladı. Danıştay 6'ncı Dairesi, bilirkişinin raporunu dikkate alarak, şu kararı verdi:

"Derince Limanı'na ilişkin olarak 'Liman alanı, TCDD alanı, park, otopark ve yol' fonksiyonlarını belirleyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine dair Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararı, ulaşım sistemi açısından şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygunluk bulunmamaktadır. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan imar planlarının ulaşım sistemleri ile ilgili hükümleri yönünden yürütülmesinin durdurulmasına, karara karşı itiraz yolunun kapalı olduğunun bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi."

Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, sendika olarak her zaman emek, yurttaşların ve doğanın yanında olduklarını anlatırken, bu tutumun sürdürüleceği belirtildi. Avcı, "Biz sosyal sorumlulukları olan ve bu sorumluluklarını ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanmaktan geri durmayacak olan bir sendikayız. Biz hem üyelerimizle birlikte işçi sınıfının, hem de Türk milletinin ve çevremizin daha iyi koşullarda yaşaması için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

- Kocaeli

Derince Limanı'nda Ulaşımla İlgili İmar Planlarına Yürütmeyi Durdurma Kararı
Derince Limanı'nda Ulaşımla İlgili İmar Planlarına Yürütmeyi Durdurma Kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

title