Demirtaş'a 1 Yıl Hapis Cezası

Demirtaş'a 1 Yıl Hapis Cezası

Eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, 'Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak' Suçundan 1 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı.

Demirtaş'a 1 Yıl Hapis Cezası

Eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, ''askerlikten kurtulmak için hile yapmak'' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi, sanık Nurettin Demirtaş'ın askerlikten kurtulmak kastıyla Mehmet Özkaplan'ı aracı kılarak Aytekin Demirdaş'a 1 Aralık 2006 gün ve 3723 sayılı ''Akciğer Tüberkülozu Sekeli Hastalığı'' tanılı ön raporu sahte olarak düzenlettirerek, 11 Aralık 2006 tarihinde bu evrakı, bağlı bulunduğu askerlik şubesine ulaştırıp kullanmak suretiyle üzerine atılı ''Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak'' suçunu işlediği sübuta erdiğinden, eylemine uyan 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun (ACK) 81/1. maddesi gereğince takdiren ve neticeten bir yıl hapis cezası ile mahkumiyetine karar verdi.

Demirtaş ve avukatının, ACK'nın 81/2. maddesindeki ''Az vahim hal'' cümlesinin uygulanması taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Demirtaş hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesinin uygulanması taleplerinin de reddini kararlaştırdı.

Mahkeme, Nurettin Demirtaş ve avukatının, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 5271 Sayılı CMK'nın 231. maddesinin 5 ila 14. fıkralarının uygulanmasına karar verilmesi yönündeki taleplerinin de sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunduğu anlaşıldığından ve sanığın kastının yoğunluğu, kişiliği yönünden olumlu kanaat uyandırmadığından ve bu nedenle sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemede yeterli kanaat oluşmadığından reddine karar verdi.

Kaynak: AA