Barolar Birliği Bir Siyasi Örgütlenme Değildir"

Barolar Birliği Bir Siyasi Örgütlenme Değildir"

Hukukçular Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi Avukat Ömer Avcı, "Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanının halka referandumda hangi oyu kullanacakları yönünde telkinde bulunması doğru değildir.

Barolar Birliği Bir Siyasi Örgütlenme Değildir

Hukukçular Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi Avukat Ömer Avcı, "Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanının halka referandumda hangi oyu kullanacakları yönünde telkinde bulunması doğru değildir." bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Barolar Birliğinin özüne dönmesi gerektiğini belirterek, meslek ve meslektaş problemleri ile ilgilenen bir barolar birliği olması gerektiğini ifade etti.

Birlik başkanının siyasi fikirlerini belirtebileceğini ancak bunu birlik başkanı iken yapmasının elinde bulundurduğu gücü kötüye kullanması olduğunu aktaran Avcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Barolar Birliği bir siyasi örgütlenme değildir. Kanunun dışında görevler vehmetmesi hem kurumsal yapısına hem de avukatların hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. Haksızlıktır, birçok avukat bu tutumundan rahatsızdır. Avukatları tarafsız biçimde temsil etmesi gereken başkanın bu yaklaşımı, meşruiyetine gölge düşürmüştür. Öncelikle savunmanın ve avukatların menfaatlerini gözetmelidir. Barolar Birliği'nde önceki başkanların yapmadığı şeyleri yapıp, avukatların zarar göreceği, aleyhine olabilecek ortamlara ve durumlara kapı aralamak, gerilim ortamından medyatiklik gücü devşirerek, gündemde kalma çabaları çoğu avukatın gözünden kaçmamaktadır. Ülkenin seçilen-seçen arasındaki cereyan eden tartışmalara kafa yormak yerine, TBB seçim sistemi de tartışmaya açılması ve TBB başkanını ve yönetiminin doğrudan avukatlar tarafından seçildiği bir sistem ile daha demokratik bir yapılanmaya doğru gidilmesi gerekmektedir."

Barolar Birliği'nin bu konularda agresif tavır sergileyerek meşrutiyetini tartışmaya açtığını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Birlik başkanı, istifa edip, 'hayır' oyu kullanacak bir partiye katılmalıdır. bu çabasının avukatlık mesleği ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Barolar Birliği'nin seçimlerde taraf olma hele mensubu olan avukatları temsil sıfatı haiz iken, açıkça bir seçim kampanyası yürütmesi hatalıdır. Esasen bu işin başındaki Feyzioğlu'nun yaklaşımı ve kişisel popülizm merakının bir getirisi olarak ortaya çıkmaktadır. Siyasete verdiği mesajları anlamak için çok da büyük bir güce sahip olmak gerekmemektedir. Bu haliyle, Barolar Birliği meşruiyetini yitirme yolunda ilerlemektedir. Barolar Birliği başkanın şahsi görüşlerini bu şekilde belirtmesi tasvip edilemez, etik dışı ve avukatların tamamını temsil etmeyen bir yaklaşım olup, birliğin görev alanı dışında olduğu için de mevzuata aykırı bir davranıştır. Birliğin derhal kendi yetki ve sorumluluk alanına çekilmesi, başkanın da miting yapma gayretini, başkanlıktan ayrılarak savunduğu oy türüne uygun bir siyasi partide yürütmesinin daha mantıklı ve mesleğe zarar vermeyecek bir yol olduğunu düşünmekteyiz. İlgili zata meslek kuruluşumuz için bunu önermekteyiz."