Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman sona eriyor? Verilen süre doluyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman sona eriyor? Verilen süre doluyor!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını bildirdi. Devlet memuru olmak isteyen binlerce kişi, bu açıklama sonrasında Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihlerini sorgulama başladı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman sona eriyor?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman sona eriyor? Verilen süre doluyor!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 12 bin 713 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Memur olmak isteyen binlerce kişi ilk olarak alınacak branşlar ile başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak. Ve bu personel alımı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, personel alımı başvuruları 1 Temmuz'da başlıyor. Başvurular, 16 Temmuz'da sona erecek.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

Bakanlık bünyesine toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Personel alımı yapılacak branşlar şöyle:

Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

EN FAZLA İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU PERSONELİ ALINACAK

6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.

Personel alımına dair detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2