Yüksek Planlama Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Yüksek Planlama Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 9. Kalkınma Planı Taslağı'nı görüşmek üzere yapılan Yüksek Planlama Kurulu Toplantısı sona erdi.

Yüksek Planlama Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 9. Kalkınma Planı Taslağı'nı görüşmek üzere yapılan Yüksek Planlama Kurulu Toplantısı sona erdi.

Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan toplantıya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Hazine, Maliye, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile Başbakanlık ve Denizcilik Müsteşarlığı müsteşarları, DPT bürokratları katıldı.

Kurul toplantısı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kaynak: AA