TMSF Adabank`ı Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankanın yüzde 94,44'lük hissesini satışa çıkardı.

TMSF Adabank`ı Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 94,44'LÜK HİSSELERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Buna göre, Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ'nin yüzde 94,44'lük hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldı.

186,2 MİLYON TL DEĞER BİÇİLDİ

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 186 milyon 222 bin lira olarak belirlendi.

Ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 19 Nisan 2017 tarihi saat 17.00'ye kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna elden teslim edilmesi istendi. Ön yeterlilik incelemesi neticesinde ön yeterliliği geçen katılımcıların en geç 24 Nisan 2017 tarihinde saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceği belirtildi.

İhale 25 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.