TBMM Genel Kurulu'nda Temel Yasa ile İlgili İçtüzük Düzenlemesi Yarına Kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda Temel Yasa ile İlgili İçtüzük Düzenlemesi Yarına Kaldı

Anayasa Mahkemesi'nin İptal Gerekçesi Doğrultusunda TBMM İçtüzüğünde 'Temel Kanun'ların Görüşülmesini Düzenleyen Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin İçtüzük Değiklik Teklifi, Genel Kurul'un Çalışma Süresinin Saat 20.00'de Dolması Üzerine Tamamlanamadı. Görüşmelere Yarın Devam Edilecek. Düzenleme; TBMM Genel Kurulu'ndaki Yasa Tasarı ve Teklifi Görüşmelerinde, Milletvekilleri Tarafından Anayas...

TBMM Genel Kurulu'nda Temel Yasa ile İlgili İçtüzük Düzenlemesi Yarına Kaldı

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi doğrultusunda TBMM içtüzüğünde 'Temel Kanun'ların görüşülmesini düzenleyen maddede değişiklik yapılmasına ilişkin içtüzük değiklik teklifi, Genel Kurul'un çalışma süresinin saat 20.00'de dolması üzerine tamamlanamadı. Görüşmelere yarın devam edilecek. Düzenleme; TBMM Genel Kurulu'ndaki yasa tasarı ve teklifi görüşmelerinde, milletvekilleri tarafından anayasaya aykırılık önergeleri dahil, temel yasalarda 2 önerge verilebilmesine imkan getiriyor, ayrıca siyasi parti gruplarına mensup birer önerge verme hakkını saklı tutulmasını öngörüyor.

Genel Kurul'da bugün AK Parti Grup Başkanvekilleri Faruk Çelik, Salih Kapusuz, İrfan Gündüz, Eyüp Fatsa ve Sadullah Ergin tarafından verilen ve TBMM içtüzüğünde değişiklik öngören yasa teklifi ele alındı. Ancak çalışma süresinin saat 20.00'de dolması üzerine teklif yasalaştırılamadı. Teklif, TBMM içtüzüğünün 91. maddesinde düzenleme öngörüyor. Buna göre, milletvekilleri tarafından anayasaya aykırılık önergeleri dahil madde üzerinde iki önerge verilebilecek. Ancak her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklı olacak. Yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler ile yeniden görüşülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüşme açılacak ve bu madde de belirtilen sayıda önerge verilebilecek.

TBMM'de ikiden fazla siyasi parti grubu bulunması durumunda ise her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklı tutulduğundan tüm siyasi parti grupları tarafından önerge verilmesi halinde, önerge sayısı ikiden fazla olabilecek. Madde üzerinde önerge hakkı bir siyasi parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer siyasi parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince ancak iki önerge verilebilecek. Siyasi parti gruplarına mensup milletvekillerince madde üzerinde önerge verilmemesi halinde bağımsız sayılan milletvekillerince de iki önerge verilebilecek. Değişiklik yapılan 9. madde 'Temel yasa' görüşmelerini düzenliyor.

Böylece daha önce içtüzükte yapılan ancak Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenleme, mahkemenin gerekçeli kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmiş oldu. CHP ve muhalefet partileri, düzenlemeye 'muhalefetin sesi kısılıyor' diye karşı çıkıyor.

(AU-OK-OK-Y)

Kaynak: İHA