Stockholm: İsveç'te Yabancı İşçilere Bakış

Stockholm: İsveç'te Yabancı İşçilere Bakış

İsveç'te yapılan bir kamuoyu araştırmasında, İsveç halkının azımsanmayacak bir kısmının, yabancı işçilerin ülkeye göçüne olumsuz baktığı saptandı.

Stockholm: İsveç'te Yabancı İşçilere Bakış

İsveç'te yapılan bir kamuoyu araştırmasında, İsveç halkının azımsanmayacak bir kısmının, yabancı işçilerin ülkeye göçüne olumsuz baktığı saptandı.

İsveç'te yapılan kamuoyu araştırmasında yaşlıların yüzde 30'unun, gençlerin ise yüzde 15'inin, Müslüman ülkelerden İsveç'e olan göçü, İsveç kültürüne yönelik bir tehdit olarak gördüğü belirlendi. Araştırmada, İsveç halkının önemli bir kısmının, ülkeye gelen yabancı göçmenleri istemediği ve Müslüman ülkeden gelen göçmenlerin İsveç kültürünü tehdit ettiğini düşündüğü ortaya çıktı. İsveç'te göçe olumsuz bakanların oranı 15 ila 29 yaşları arasında yüzde 27, 65 ila 89 yaşları arasındaki kişilerde ise yüzde 35 olarak tespit edildi.

Araştırmada, İsveçliler'in gelir düzeyi düştükçe, yabancılara olan hoşgörünün de azaldığı belirlendi.

Kaynak: İHA