İstihdam Paketi Yasalaştı

İstihdam Paketi Yasalaştı

TBMM Genel Kurul'da Temel Yasa Olarak ve İki Bölümde Görüşülen İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Yasalaştı.

İstihdam Paketi Yasalaştı

TBMM Genel Kurul'da temel yasa olarak ve iki bölümde görüşülen İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı yasalaştı. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında verilen önergelerle SSK ve Bağ-Kur prim borçları yeniden yapılandırıldı. Kabul edilen yasayla; İşsizlik Sigortası Fonundan, GAP'a kaynak aktarılacak; fondan sağlanan kaynak, yatırımlardan elde edilecek gelirlerle geri ödenecek. İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.


TBMM Genel Kurul'da, kamuoyunda "İstihdam Paketi" olarak bilinen İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı yasalaştı.


Yasayla birlikte, SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15'ini 1 ay içinde peşin ödeyenlerin, borç faizlerinin yüzde 85'i silinecek.

-ÖZÜRLÜLERİN SSK PRİMLERİNİ HAZİNE KARŞILAYACAK-

Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazine tarafından karşılanacak.


Asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartını getiren yasayla, İş Kanunundaki özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının çalıştırılma zorunluluğu da yeniden düzenlendi. Eski hükümlü ve terör mağdurları için işverene getirilen zorunlu istihdam kaldırıldı.


Sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işverenin ödeyeceği 5 puan da Hazine tarafından karşılanacak. İşsizlik Sigortası Fonunun 2008'e ait 1 milyar YTL'lik neması ile gelecek 3 yıllık 2.5 milyar YTL'lik özelleştirme geliri GAP için kullanılacak.


İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. (ANKA)


(BK/ZG)

Kaynak: ANKA