İstanbul: Anadolu Tüketici Zirvesi

Anadolu markalarının yöneticileri, Ankara'da düzenlenecek olan, "Anadolu Tüketici Zirvesi" kapsamında biraraya geliyor. Zirvede, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla üretim, tüketim ve rekabet sorumluluğu tartışılacak.

İstanbul: Anadolu Tüketici Zirvesi

Anadolu markalarının yöneticileri, Ankara'da düzenlenecek olan, "Anadolu Tüketici Zirvesi" kapsamında biraraya geliyor. Zirvede, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla üretim, tüketim ve rekabet sorumluluğu tartışılacak.

Tüketici Dergisi tarafından, 15 Haziran 2006 tarihinde Ankara Sheraton Otel'de düzenlenecek olan "Anadolu Tüketici Zirvesi'nde" Anadolu'daki kamu ve özel sektör firmalarının gerçekleştirdiği yeni iş uygulamaları ve başarı öyküleri paylaşılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketici Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fahri Ustaoğlu, "Anadolu Tüketici Zirvesi, firmaların tüketiciye yönelik hedeflerine ulaşmalarını ve piyasa koşulları içerisinde rekabet gücünü yükselterek varolmalarını amaçlayan bir platform. Anadolu'nun tarihsel kültürü içerisinde kazanılan deneyimleri çağdaş tekniklerle birleştirerek, sektöründe öncü konuma yükselen kuruluşların sıra dışı uygulamalarını katılımcılarla paylaşabildikleri bir organizasyon" diye konuştu.

Başarılı marka yöneticilerinin Anadolu Tüketici Zirvesi kapsamında yer alarak, bilgi ve deneyim birikimlerini katılımcılarla paylaşmasının yalnızca katılımcılara değil, Türk ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Ustaoğlu, "Üretici sorumluluğu ve tüketici bilincini yükseltmeye yönelik vizyonuyla, yükselen markaların ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilme çabaları da güçlenecek. Zirvede, başta AB ile uyum süreci olmak üzere, Türk ekonomisinin gereksinim duyduğu yasal düzenleme ve standartlar uzmanlar tarafından ele alınacak. Katılımcılara, marka oluşturma ve tutundurma çalışmaları, reklamcılık, yönetim standartları, pazarlama stratejileri hakkında bilgi verilecek, özelleştirme, vergi, gelir dağılımı, gıda güvenliği, tüketici eğitimi konusunda da deneyimler paylaşılacak. Çin malları, taklit ve standart dışı ürünler gibi sorunlar gündeme getirilerek, çözüm önerileri sunulacak" ifadelerini kullandı.

Zirveye, HAK-İŞ, ATO, GYİAD, gibi sivil toplum örgütlerinin yanısıra Ankara Dünya Ticaret merkezi gibi kurumlar da destek verecek. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de katılarak birer konuşma yapacağı Anadolu Tüketici Zirvesi'nde, taraflar oturumlarda sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.

Zirvenin finalinde, yılın başarılı markalarının ihracat rakamları, kapasite artırımları, pazar payları gelişmeleri değerlendirilecek ve ilgili marka ve kuruluş temsilcilerine Tüketici Akademi Ödülleri verilecek.