Haberi Paylaş

CHP'li Sındır: Çiftçimiz Kendi Kullandığı Suyun Sahibi Olsun

Güncel Haberler

CHP'li Sındır: Çiftçimiz Kendi Kullandığı Suyun Sahibi Olsun

SULAMA birliklerinin kapatılmasını öngören ve yasa taslağı komisyonda kabul edildi.

SULAMA birliklerinin kapatılmasını öngören ve yasa taslağı komisyonda kabul edildi. Ziraat mühendisi olan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, sulama birliklerinin "Bırakınız çiftçimiz kendi kullandığı suyun sahibi olsun, onu yönetsin, parasını ödesin, siz destek verin, devlet olarak el verin. Siz bu birliklerin sorunlarını çözün" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıya göre baraj, gölet ve kanal gibi su yüzeyleri ile rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerji sistemlerinin kurulmasına yönelik DSİ Genel Müdürlüğüne gelen taleplerden uygun görülenleri bedeli karşılığında kiralamak, DSİ'nin görevleri arasına ekleniyor. Su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tahsis, kira, ruhsat gibi işlemlerinde DSİ'nin görüşü alınacak. Bu durumda, DSİ tarafından ayrıca tahsis işlemi yapılmayacak. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, şunları söyledi:

"Birlik meclislerini kaldırıyorsunuz, yönetim kurulunu kaldırıyorsunuz, çalışan personeli kaldırıyorsunuz. Bunun yerine tepeden inme bir memur atamasını getiriyorsunuz. Bu, katılımcı demokratik yönetim anlayışındaki sulama birliklerini yok eden, ortadan kaldıran, bunun yerine otokratik, bir tek adam yönetimini birliklere dayatan bir düzenlemedir. Bu durum belediyelerde yaptığınız kayyum atamalarını hatırlatıyor.  Atanan, siyasi vesayet altına girmiş olan bir başkan ve siyasi müdahalelerle birliği, suyu siyasete ve ticarete alet edecektir. Bu kabul edilemez. Suyun ticari bir meta haline dönüşmesine alet olmayalım. Sulama birlikleri üreticimizin, çiftçimizin, tarımın kendi içindeki demokratik kurullarıdır. Bundan vazgeçmeyelim."

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kamil Okyay Sındır İzmir Politika Güncel Haberler

title