Genel Sağlık İş Sendikası'ndan Açıklama

Genel Sağlık İş Sendikası'ndan Açıklama

Genel Sağlık İş Sendikası Bozüyük Temsilcisi Aynur Yıldız, sağlıkta dönüşümün bir piyasalaştırma operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Genel Sağlık İş Sendikası'ndan Açıklama

Genel Sağlık İş Sendikası Bozüyük Temsilcisi Aynur Yıldız, sağlıkta dönüşümün bir piyasalaştırma operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Yıldız, "Sağlıkta dönüşüm programı sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini, sağlık çalışanlarının sözleşmeli çalıştırılmasını ve uluslar arası sağlık tekellerinin azami kar elde etmesini amaçlıyor. Bu program uygulanırken sağlık çalışanlarının emeğinin değersizleştirilmesi ve düşük ücrete mahkum edilmesi isteniyor. Sağlıkta ortaya çıkan tüm sorunların sorumluluğunu çalışanlara yıkmaya çalışıyor. Performansa ayarlı çalışma, sağlık çalışanlarının işlerini severek yapmasını ve mesleki tatmini olumsuz etkilemektedir. Sağlıkta dönüşüm bir piyasalaştırma operasyonudur. Sosyal Devlet sağlığı bir hak olarak tanımlıyor ve hakkın garanti edilmesi görevini de devlete veriyordu. Şimdi ise hastalık kişisel bir sorun olarak değerlendiriliyor. Çözümün sorumluluğu hastaya bırakılıyor. Hükümet sağlıkta dönüşüm programını terk etmelidir" dedi. - BİLECİK