Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu'nda 'Yaratıcı Yazarlık ve Drama' etkinliği düzenlendi.

Edirne'den Kısa Kısa

Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu'nda 'Yaratıcı Yazarlık ve Drama' etkinliği düzenlendi.

Okuldan yapılan açıklamada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 'Yaratıcı Yazarlık ve Drama' etkinlikleri çerçevesinde "Aramızda Beyaz Bir Çizgi" adlı kitabın atölye çalışması için Çiğdem Odabaşı'nın okulda bir sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Mahmut Boztürk, okuyan, dinlemeyi bilen ve kendini ifade edebilen bir milletin ancak küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmış çocuklarla olacağını belirterek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Şirketler ve kooperatif kuruluşlarına ilişkin düzenleme

Ticaret Sicili Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili ortak açıklama yaptı.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamada, kanunda sermaye şirketleri ile kooperatif kuruluş ve işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdiklerinin, Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yaptırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu'ndaki harçlardan muaf olacak. Kooperatif kurulurken ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılıyor. Ana sözleşmeler bundan böyle sadece Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanacaktır. Kooperatif Yönetim Kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınanların adlarını, imzalarını da artık noterde onaylatmasına gerek kalmadan ticaret siciline bildirecek. Tüccarlar, kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı, sadece Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise ünvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek. Bilindiği üzere sermaye şirketlerinin kuruluşlarında nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4'üne tekabül eden kısım tescilden önce bankaya ödenip, blokaj mektubu alınarak şirketin ticaret siciline tescilinden sonra banka blokesi kaldırılıyordu."

Yapılan değişikliğin 'Limited Şirketler' için uygulanmayacağı aktarılan açıklamada, "Şirket türlerine kuruluşta sağlanan kolaylıklar, kooperatifler için de getirildi. Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde şirket sözleşmesini imzalayabilecek. Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdiklerinin, Ticaret Sicili Müdürlüklerince yaptırılacağına yönelik düzenleme 15 Mart'ta, Kanunun diğer maddeleri ise 10 Mart itibarıyla yürürlüğe girmiştir." ifadeleri kullanıldı.