Cumhurbaşkanı Gül, Genel Sağlık Sigortasındaki Değişikliği Onayladı

Cumhurbaşkanı Gül, Genel Sağlık Sigortasındaki Değişikliği Onayladı

Cumhurbaşkanı Gül, 5574 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Onayladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Genel Sağlık Sigortasındaki Değişikliği Onayladı

Cumhurbaşkanı Gül, 5574 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

(OK-Y)