Ankara: Tarım Arazilerindeki Sanayi Tesislerine Af İçin Ek Süre

Ankara: Tarım Arazilerindeki Sanayi Tesislerine Af İçin Ek Süre

TBMM Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Teklifi Görüşüldü. Görüşmelerine Dün Başlanan ve 2 Günde 2 Maddesi Görüşülen Yasa Teklifi Maddenin Oylanması Sırasında Karar Yeter Sayısı Olmaması ve Çalışma Saatinin 21.00'de Dolması Üzerine Yarım Kaldı. Görüşmeler Gelecek Hafta Devam Edecek.

Ankara: Tarım Arazilerindeki Sanayi Tesislerine Af İçin Ek Süre

TBMM Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanun teklifi görüşüldü. Görüşmelerine dün başlanan ve 2 günde 2 maddesi görüşülen yasa teklifi maddenin oylanması sırasında karar yeter sayısı olmaması ve çalışma saatinin 21.00'de dolması üzerine yarım kaldı. Görüşmeler gelecek hafta devam edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sert muhalefet ettiği teklifte söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya, teklifin yasalaşmasıyla tarım hizmetlerinin bir bütünlük içinde yapılacağını söyledi. AK Parti Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ise, Cargill firmasının bulunduğu bölgenin 1. derecede deprem bölgesi olduğunu bildirerek, tarım arazileri üzerine kurulan yaklaşık 20 bin firmanın kapatılmasının mümkün olmayıp o firmaların ancak çevreye karşı duyarlı olmalarının istenebileceğini ifade etti.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Cargill firmasıyla ilgili konunun yargıya intikal ettiğini kaydetti. TBMM'nin, vatandaşların karşılaştıkları her türlü sorunu çözmek için kamu yararını gözeterek kanun çıkarttığını belirten Eker, tarımsal arazilerle ilgili çıkartılan kanunların, hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildirdi. Eker, ''Meclis, anayasaya uygun olmak şartıyla her zaman kanun çıkartır. Bunun aksini düşünmek, yasamanın yargıya müdahalesi olur ki bunu kabul edemeyiz" diye konuştu.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun, 2005 yılının temmuz ayında çıktığını hatırlatan Bakan Eker, "Kanundan yararlanmak için tanınan 6 aylık sürede 3 bin 987 müracaat oldu, bunun da 356'sı sonuçlandırılabildi. Sonuçlandırılan arazi de 120 hektarlık bir toprak parçasını kapsıyor. Oysa ki sorunlu olan arazi, yaklaşık 4 bin 500 hektardan az değildir. Burada amaç, 2004'ten önce amaç dışı kullanılan ve şu anda tarımsal faaliyetler için kullanılamayacak arazilerin sorununu çözmektir" diye konuştu.

YASAYLA ARAZİ BÖLÜNMELERİ ENGELLENECEK

Teklifinin yasalaşması halinde başvuru yapmayan veya işlemleri tamamlanamayan, Cargill, Ford, Toyota ve Uzel gibi fabrikaların da aralarında bulunduğu 4 bin 500 hektar arazi üzerindeki yaklaşık 20 bin tesise metrekare başına 5 YTL ödenmesi şartıyla af için yeni süre verilmiş olacak. Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat izin ve benzeri işlemler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanacak ve bu süreler içerisinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri ilgili idarelerce durdurulacak. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in daha önceki açıklamalarına göre, daha önce bu yönde çıkan kanunun yayınlandığı 3 Temmuz 2005 tarihinden itibaren verilen bir yıllık süre içerisinde 47 ilde 3 bin 987 vatandaşın sadece 356'sının 120 hektarlık araziyle ilgili işlemlerinin tamamlanabildiğini, yaklaşık 2 bin 270 hektar için yapılan 3 bin 500 dolayında başvuru işlemlerininse yasal süre içinde tamamlanamadığı bildirilmişti. Yeni verilecek süre içerisinde 4 bin 500 hektarlık arazi için 20 bin civarında başvurunun yapılabileceği bilgisi bakanlık teşkilatından alındı.

Teklifle, Türkiye'deki tarımsal üretimde verim düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri olarak görülen arazi bölünmelerinin önlenmesi ve bölünmüş arazilerin toplulaştırılması konusunda da hükümler getiriliyor. Yapılan düzenlemelerle, dikili tarım ve örtü altı tarım arazilerinin dışında, en küçük parsel büyüklüğünün mevcut yasalardaki 1 hektardan 2 hektara çıkarılması öngörülüyor. Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerlerle seraların bulunduğu alanlarda yörenin arazi özellikleri gerekli kıldığı takdirde bakanlığın uygun görüşüyle daha küçük parseller oluşturulabilecek. Arazi toplulaştırma çalışmalarınınsa bakanlığın yanı sıra köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya Devlet Su İşleri ve Karayolları gibi kamu kuruluşları da yapabilecek.