Vatandaş Olmak Artık Daha Kolay
Haberler » Güncel » Haber

Vatandaş Olmak Artık Daha Kolay

Vatandaşlık Kanunu'nda Önemli Değişiklikler Yapan Tasarı, Meclis İçişleri Komisyonu'nda Kabul Edildi.

Vatandaş Olmak Artık Daha Kolay

Vatandaşlık Kanunu'nda önemli değişiklikler yapan tasarı, Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı askerlik görevini yapmamayı Türk vatandaşlığını kaybetme nedenleri arasından çıkarırken, Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, milli güvenlik bakımından engel oluşturacak bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de 3 yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecek.

AKP Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut başkanlığında yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştiren Meclis İçişleri Komisyonu, vatandaşlık kanununda değişiklikler öngören tasarıyı kabul etti. Tasarıya göre, bir Türk vatandaşı ile evlenmek, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmayacak. Ancak bir Türk vatandaşıyla en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği süren yabancılar, Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Başvuru sahiplerinde; aile birliği içinde yaşama, evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyette bulunmama, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranacak. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde, evlilik şartı aranmayacak. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan Vatandaşlık Başvurusu İnceleme Komisyonu tarafından yapılacak.

YABANCLARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASI

Tasarıyla getirilen bir başka düzenleme de bazı istisnai hallerde Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiyle vatandaşlığın kazanılmasının kolaylaştırılmasına yönelik. Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren, sosyal, ekonomik, bilim, teknik ya da sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca teklif edilen yabancılar, Bakanlar Kurulu'nca vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar, Bakanlar Kurulu'nca göçmen olarak kabul edilen yabancılar, güvenlik bakımından Türk vatandaşlığına alınmaya engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartı dışında herhangi bir şart aranmaksızın, istisnai olarak Bakanlar Kurulu'nca vatandaşlığa alınabilecekler.

ASKERLİK ŞARTI KALDIRILIYOR

Tasarıya göre, milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecek. Yabancı bir devlette Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmette bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine bildirilmesine rağmen bırakmayanlar; Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler; izin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar; Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığı kaybedecek. Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi, Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

EVLAT EDİNİLEN 7 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR TÜRK VATANDAŞI SAYILACAK

Tasarıyla, evlat edinilen 7 yaşından küçük yabancı çocukların Türk vatandaşlığını kazanabilmelerine de imkan tanınıyor. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel oluşturacak bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar, ergin olmalarından itibaren 3 yıl içinde seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Seçme hakkıyla Türk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade edecek.

Tasarıya göre, doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılacak. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı evli ana ve babadan doğan çocuk, Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik içi veya dışı doğan çocuk, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanacak. Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olacak. Türkiye'de bulunmuş çocuk, aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılacak.

ARANAN ŞARTLAR

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde, yetkili makam kararıyla bu hakkı elde edebilecek. Ancak aranan şartları taşımak, vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamayacak. Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılmasıyla kaybedilecek. Tasarıda, ergin olmalarından itibaren 3 yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilecekler ise

"-Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar,

-Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar,

-Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar,

-Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar,

-Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar" şeklinde sıralandı. (ANKA)

(EG/ZG)