Rasyonalist Haberleri

Rasyonalist haber, Rasyonalist son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Rasyonalist - 10.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Al Jazeera için "Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' " başlıklı yazı Açıklaması
Sorunun Macron'un siyasi intikam duygusundan daha derin bir sorun olduğuna işaret eden Kalın, "Davranışları ve söylemleri aydınlanma sonrası rasyonalist kibrini yansıtıyor.
Rasyonalist - 09.04.2018
6. İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleştirildi
Üçüncü oturumda İslam iktisadı metodolojisinin kaynağı olarak tarih ve İslam iktisadı çalışmalarındaki hafıza kaybı üzerinde duruldu. Dördüncü oturumda da metodolojinin cari iktisattaki yeri ve rasyonalist düşüncenin İslam iktisadına etkisiyle ilgili görüşler ele alındı.
Rasyonalist - 23.01.2018
Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Konuk: "Sosyal Medyada Asılsız Paylaşımlar Yapıyoruz"
Mehmet Konuk, Yunan felsefesinin bilinen kurucusu Sokrates'in Peygamberlik tartışmalarının sebebinin onun bazı özellikleri olduğunu söyleyerek, ünlü bilgini şu sözlerle anlattı: " Sokrates tek tanrılı dine inanmıştır. Doğruyu, güzeli, iyiyi anlatmaya çalışmıştır. Söylediği her sözü uygulayan bir kişi olmuş, ölümün yalnızca bedenin ölümü olduğuna inanmıştır. Bilginin ancak yaradan tarafından verildiğine inanmıştır. Ekol sahibi olmamakla övünmüştür." İlahiyatçı Mustafa Akhan ise İmam Gazali ve Sokrates'in ikisinin de bir yanıyla rasyonalist ancak bir yanıyla da gönül dünyası inşa edilmeden dış dünyanın güzelleştirilemeyeceğini savunan düşünürler olduğunu ifade etti.
Rasyonalist - 20.01.2017
İçişleri Bakanı Soylu: (1)
Türkiye'nin bu mücadele alanının hem coğrafi olarak hem de kültürel ve siyasi olarak tam da ortasında yer aldığını kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aslında dün olduğu gibi bugün de ülkelerin güvenliği ve güvensizliği, uluslararası güvenliğin etki alanına göre oluşmaktadır ve uluslararası sistemin bir sonucu olarak gelişmektedir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, uluslararası toplum idealist güvenlik anlayışını benimsedi. Açık toplum söylemi ve uluslararası kuruluşlar eliyle, çatışma karşıtı görüşler ve evrensel normlar ortaya koydu. NATO ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, tam da bu yaklaşımın neticesiydi. Fakat bu idealist yaklaşım, tam güvenli bir dünyayı yaratmaya yetmedi, 'iyi' tanımı yaparken doğal olarak bir de 'kötü' tanımı yaptı ve Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünyasını üretti. 11 Eylül saldırıları sonrasında ise realist ve rasyonalist güvenlik yaklaşımıyla karşılaştık.
Rasyonalist - 29.09.2016
Fas Kralı, Merkel'le Görüştü: Kaçakları Sınır Dışı Edin
Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede yasa dışı göç meselesinin ele alındığı ve Kral 6. Muhammed'in ülkesinin söz konusu "göç akınları meselesinde rasyonalist ve yol gösterici bir tutum sergileyeceğini" vurguladığı ifade edildi.
Rasyonalist - 28.09.2016
Almanya'daki Faslı Kaçak Göçmenlerin Durumu
Açıklamada, görüşmede yasa dışı göç meselesinin ele alındığı ve Kral 6. Muhammed'in ülkesinin söz konusu "göç akınları meselesinde rasyonalist ve yol gösterici bir tutum sergileyeceğini" vurguladığı ifade edildi.
Rasyonalist - 30.04.2015
Gazeteci Hasan Dayan Medya Konulu Seminer Verdi
C)Araçlar arası tekeleşmelere gidilmesi: Bir basın tekelinin radyo-televizyon istasyonlarına, uydu ve kablo sistemlerine ve sinema şirketlerine el atması.' Tekelleşme düşünce çoğulluğuna karşıdır. Örneğin 10 gazetede 300 kişi kendi değişik görüşlerini açıklayabiliyorlarsa, gazete sayısı 5'e indiği zaman, gazetelerde düşüncelerini açıklayan kişi sayısı 150'ye düşer." GAZETECİ İFTİRADAN UZAK DURUR 'Gazeteci bilgi alma, haber ve yorum yapma, eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur' diyen gazeteci Hasan Dayan şöyle konuştu: "Gazeteci başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygı duyar. Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanıksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur. İnsanın özü özgürlüktür. İnsan tüm kararlarını özgürce verir; özgürce vermelidir. İşte filozofik ve sosyolojik açıdan kamuoyu bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Sosyal belirlemeler diye adlandırılan, çevrenin getirdiği bilinci etkileyen sosyal faktörler insanı belli yargı ve seçişlere yöneltmektedir. Örneğin klasik batı felsefesine dayalı bir eğitim biçimi kişide klasik değerlerin doğumuna yol açacak; o şahıs klasik klasik müzikten hoşlanacak, rasyonalist eğitimler ağır basacak; mantık yapısı gelişmiş bir kişilik kazanacaktır.
Rasyonalist - 02.04.2015
Bölge Baroları Savcı Kiraz'ın Öldürülmesini Kınadı
Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Hakkari, Kars-Ardahan, Mardin, Adıyaman Muş, Siirt, Şanlıurfa, Ağrı, Iğdır, Şanlıurfa, Tunceli, Van Barosu yaptıkları ortak açıklamada, her ne surette olursa olsun şiddete başvurulmasının insani, hukuki, vicdani ve ahlaki gerekçelerle açıklanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Yapılan ortak açıklamada, "Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın vefatı nedeni ile, tüm yargı camiası olarak başımız sağolsun. Hiçbir saik insan yaşamından kutsal olamaz. Gerçekleştirilen bu insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Her ne surette olursa olsun şiddete başvurulmasının insani, hukuki, vicdani ve ahlaki gerekçelerle açıklanması mümkün değildir. Yaşanmış acı tecrübelerimize rağmen, başkalarının acıları üzerine yeni acılar üretilerek adaletin tesisi mümkün değildir. Olayın tüm boyutlarıyla objektif olarak soruşturulması ve bu hususta kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir acı olay üzerinden savunma dokunulmazlığının tartışmaya açılması kabul edilemez. Bu olayda avukatların adliyeye girmesi usulünün tartışılması yerine, güvenlik anlamında eksikliklerin neler olduğunun tartışılması daha rasyonalist olacaktır.
Rasyonalist - 01.04.2015
İstanbul Adliyesindeki Terör Saldırısı
Hiçbir saikin insan yaşamından kutsal olmadığını ve gerçekleştirilen insanlık dışı saldırıyı kabul etmediklerini bildiren Bayil, şöyle konuştu: "Bu saldırıyı kınıyoruz. Her ne surette olursa olsun şiddete başvurulmasının insani, hukuki, vicdani ve ahlaki gerekçelerle açıklanması mümkün değildir. Yaşanmış acı tecrübelerimize rağmen, başkalarının acıları üzerine yeni acılar üretilerek adaletin tesisi mümkün değildir. Olayın tüm boyutlarıyla objektif olarak soruşturulması ve bu hususta kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir acı olay üzerinden savunma dokunulmazlığının tartışmaya açılması kabul edilemez. Bu olayda avukatların adliyeye girmesi usulünün tartışılması yerine, güvenlik anlamında eksikliklerin neler olduğunun tartışılması daha rasyonalist olacaktır.
Rasyonalist - 05.05.2013
Google Søren Kierkegaard Unutmadı ve 200. Doğum Gününde Doodle Yaptı
Kierkegaard, varoluşçuluğun öncülerinden sayılır.Varoluşçu felsefe bir bakıma her varoluşçu filozofta kendine özgü bir nitelik kazanarak ayrıca tanımlanır, ancak bilinen genel nitelikleri ve felsefi özgüllüğü açısından varoluşçuluğun kurucu isimlerinin başında Kierkegaard sayılmaktadır. Kierkegaard'ın belli bir felsefî sistematik geliştirmediği doğru olmakla birlikte (Kierkegaard bu anlamda Nietzsche gibi bağımsız ve dizgesiz filozoflardandır), kullandığı kavramlar ve felsefe yapma tarzı sonradan varoluşçu felsefelerde görülen nitelikleri barındırır. Kierkegaard'ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof Hegel'dir. Hegel'in rasyonalist ve sistematik felsefesi Kierkegaard için kabul edilemezdir.
Rasyonalist - 27.04.2013
Ünye'de Başkanlık Sistemi Tartışıldı
Programın açılış konuşmasını Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Güven Murat yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları, 'Tarihten günümüze Türkiye'nin hükümet sistemi pratiği' konusunu ele alarak, şunları söyledi: "Türkiye'de yaklaşık 50-60 yıllık süreç içinde saf anlamda olmasa da parlamenter sistem geleneğinin cari olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye geçmişe dönük baktığımızda saf bir parlamenter sistem olmasa da parlamenter sistem geleneği üzerinde oluşur. Parlamenter sistemin geleneğinin özelliği; Cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulundan oluşan ve devlet başkanı siyasal sorumluluğu, yasamanın toleransına bağlı hükümetin sorumluluğu yani hükümetin yasamanın güvenoyuna dayalı olması ve yürütmede yasamayı tescil özellikleri parlamenter sistemin temel nitelikleri olarak ifade edilebilmektedir. Türkiye'de 100 yıllık bir sürece baktığımızda parlamenter sistemin etkin ve sorumlu bir yönetim ortaya çıkardığını söylemekten uzağız. Özellikle Türkiye'ye geçmişe dönük baktığımızda istikrarsız ve zayıf hükümetler tarafından yönetildiği de bir gerçektir." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Murat Yanık da 'ABD Başkanlık sistemi' konusunu ele alarak, "Türkiye, ciddi olarak başkanlık sistemini masaya yatırmalı ve tartışmalıdır." ifadesini kullandı. Doç Dr. Murat Yanık, şöyle konuştu: "18 yıl önce başkanlık sistemi hakkında Türkiye'de yazılan ilk tezi yazdığımda Türkiye bir gün gelip bu konuyu tartışacağını tahmin etmiştim, ama bu kadar bekleyeceğimizi tahmin etmemiştim. Çok bekledik. Türkiye bugün başkanlık sistemini tartışıyor. Bu tartışmaya hepimiz katılmalıyız. Nasıl bir hükümet sistemi istiyoruz? Hangi hükümet sistemi olursa Türkiye daha iyi yönetilir ve daha başarılı olur ve anayasal sistem krizlerini yaşamaz? Soruları ülke için tartışılması oldukça yararlıdır. Tartışmak için de fikirden önce bilgi sahibi olmak gerekir. Eğer Türkiye bu sisteme geçecekse, geçmeli, bu tartışmaya son vermeli, Eğer geçmeyecekse de enerjisini beyhude tartışmalarda harcamamalı ve kendisine yeni bir yol bulmalıdır." Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 'Türkiye'nin hükümet sistemi arayışı ve Türkiye için başkanlık sistemi tekliflerinin değerlendirilmesi' konusunu ele aldı. Bilir, "Öyle bir sistem kuralım ki krallara tabi olmayalım. Otoriterleşme olmasın, şeklinde bir kaygıyla çalışmalara başlanılıyor. Aslında Amerikan başkanlığı sistemi Amerikan kurucu babalarının akıl yoluyla yani rasyonalist bir sistemdir.
Rasyonalist - 31.10.2012
Ak Gençler Bursa'da Buluştu
Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Emre Çalışkan ise 'muhafazakar demokrat' kimliğini anlattı. Muhafazakarlık ve demokrasinin kelime anlamlarını gençlerin cevaplamasını isteyen Çalışkan, 'muhafazakar demokrat' kimliğinin, toplumun dönüştürülmesine ilişkin fikir ve uygulamalara muhalif olarak ortaya çıkan rasyonalist siyaseti sınırlamayı ve toplumu bir tür devrimci dönüşüm projelerinden korumayı amaçladığını açıkladı.
Rasyonalist - 22.05.2012
Büyükşehir ve KOÜ'den Spinoza Sempozyumu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi, 17. Yüzyıl felsefesinin en önemli rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilen Baruch Spinoza adına bugün (Pazartesi) başlayacak ve 23 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek bir sempozyum düzenleyecek.
Rasyonalist - 21.05.2012
Büyükşehir ve Koü'den Spinoza Sempozyumu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi, 17.Yüzyıl felsefesinin en önemli rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilen Baruch Spinoza adına sempozyum düzenleyecek."Spinoza."
Rasyonalist - 11.01.2012
(Özel Haber) Erü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahit İlhan Açıklaması
Türk dizilerinin yabancı dizilerden temel farklılığının süre ve duygusallık olduğunu ifade eden İlhan, "Bu toprak biraz duygusal. Bu toprak hareket ederken nasıl duygusal hareket ediyorsa o toprak da daha çok rasyonalist davranıyor, faydacı davranıyor.
Rasyonalist - 16.11.2011
Dünyadaki 2. Armani Hotel Milano'da Açıldı
Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa içerisinde bulunan Armani Hotel Dubai'nin ortaya koyduğu başarının ardından Armani Hotel Milano 10 Kasım 2011 itibariyle Via Manzoni 31 adresindeki olağanüstü bir bina olan Palazzo'da hizmete girdi. İlk olarak Enrico A. Griffini tarafından dönemin rasyonalist stiline uygun tasarlanan binanın inşaatı 1937 yılında tamamlanmıştı.
Rasyonalist - 04.06.2011
Papa'dan Hırvatistan'ın AB Üyeliğine Destek
Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasını "mantıklı, doğru ve gerekli" bulduğunu belirtti. Hırvatistan'a 2 günlük bir ziyarette bulunan Papa, Zagreb'e gelirken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Siz Hırvatların AB'ye girmesinin 'mantıklı, doğru ve gerekli' olacağını ve Hırvatların çoğunluğunun da ülkelerinin AB'ye üye olacağı düşüncesinden dolayı son derece hoşnut olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. AB'nin ağır merkeziyetçi bürokrasisinin ve fazla rasyonalist kültürünün Hırvatlarda bir karamsarlık yaratmasını anladığını belirten Papa, "Belki de, Hırvatların AB'ye katılması, Avrupa ülkelerinin tarihi kültürlerinin AB'nin soyut rasyonalizmine karşı güçlenmesine yarayacak" dedi.
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Rasyonalist Haberleri | Rasyonalist Haber - Haberler - Rasyonalist haberleri, son dakika rasyonalist haber ve gelişmeleri burada. Mutezile nedir? Mutezile nasıl ortaya çıkmıştır? Mutezile mezhebinin esasları nelerdir?.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:43:11. #1.15#

title