BEKİR KUVVET ERİM Biyografisi, BEKİR KUVVET ERİM kimdir?