Baki Kuru Kimdir? - Baki Kuru Hayatı ve Biyografisi

Haberler
Haberler
Haberler ›› Baki Kuru ›› Biyografi

Baki Kuru Biyografisi

Baki Kuru
Doğum Tarihi1.1.1928 / 1.11.2022

Baki Kuru Kimdir ?

Baki Kuru (1928 – 1 Aralık 2022) Türk hukuk profesörü.

Profesör Doktor Baki Kuru, 1928 yılında Bolu (şimdi: Düzce) ili Akçakoca ilçesinde doğdu. 1940 yılında Akçakoca Merkez İlkokulunu, 1943 yılında Kastamonu Lisesinin ortaokul kısmını, 1946 yılında Bolu Orman Okulunu bitirdi. 1946-1950 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında orman bölge şefi olarak görev yaptı. 1950 - 1951 yıllarında, Diyarbakır ve Yozgat Liselerinde, okul dışından lise bitirme ve olgunluk sınavlarını verdi. 1951 - 1955 yıllarında Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü teşkilatında harita teknik memuru olarak görev yaptı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi.

Alman hükûmetinin vermiş olduğu burs ile 1958 yılında, Almanya'nın Münster Üniversitesinde "Hukuk Doktoru" unvanını aldı. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesine hukuk tarihi asistanı olarak girdi. 1960 yılında Nizasız Kaza konusundaki tezi ile doçent, 1966 yılında profesör oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptığı dönemdeki asistanları Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan ve Haluk Konuralp idi. 1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemektedir.

Prof. Dr. Baki Kuru, Kasım 2008'de, Münster Üniversitesi tarafından "Altın Doktora" ödülüne layık görülmüştür.

1 Aralık 2022 tarihinde vefat etmiştir.

Eserlerinden bazıları
İcra ve İflâs Hukuku (4 cilt), 1988, 1990, 1993, 1997
Hukuk Muhakemeleri Usulü (6 Cilt), 2001
İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)
Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, 1995
Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002
İcra ve İflâs Hukukunda Menfî Tespit Davası ve İstirdat Davası, 2003
İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2004
Makaleler, 2006
Tespit Davaları 2010, (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile ortak)
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)
İcra ve İflâs Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)
İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2013
Hukuki Mütalâalar, 2013
Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Kasım 2015
İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Şubat 2016

title