Giriş Tarihi: 22.06.2024

İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İstanbul Anadolu 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/159 Esas
DAVACI: ORHAN BİNGÖL
DAVALI: KADER DEMİR - 6******10
DURUŞMA GÜNÜ: 10/10/2024
DURUŞMA SAATİ: 10:25
DURUŞMA YERİ: İstanbul Anadolu4. İcra Hukuk Mahkemesi
Davacı tarafından davalı aleyhineaçılan temerrüt nedeniyle kiralanın tahliyesi davasındayapılan duruşmada verilen ara karar gereğince tebligatın ilanenyapılmasına dair karar verilmiş olup;
Davacı tarafça davalıaleyhine açılan davada; Kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle davalı aleyhine İstanbul Anadolu 11.İcra Müdürlüğünün 2023/31635 esas sayılı icra takip dosyası ile başlatılan takipte davalının temerrüde düştüğü belirtilerek davalının tahliyesine karar verilmesinin talep edilmiş olup işbu ilanının gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde HMK 317 maddesi uyarınca cevap dilekçesi sunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02050685
#ilangovtr
title