Kim Bu Meçhul "En Zengin"?

Varlık Barışı'nın İkinci Döneminde Bir Türk İşadamı 7.1 Milyar Lira Beyan Etti.

Kim Bu Meçhul

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Türkiye'de maalesef kurumlar vergisi ve gelirler idaresinin milli gelire oranı çok düşük. Yüzde beş buçuk ila 6 arasında değişiyor. 30 OECD ülkesi arasında 29. sıradayız. Geçen yıl kurumlar vergisi tahsilatı 18 milyar lira civarındaydı. Vergi kaçırmaların sonuçları ağırlaştırılacak. Bu kapsamdaki bir yasa yakında meclise gönderilecek. Vergi kaçakçılarına verilecek olan para cezalarının ve ertelenmesini engelleyecek bir düzenleme olacak. Vergi kaçakçıları bunun ağır sonuçlarına mutlaka katlanacaklar."

Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı tarafından WOW Hotel'de "Kurumlar Vergisi Beyanı ve Özellikli Durumlar" isimli panel düzenlendi. Panelde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güçlü olması için güçlü bir ekonomiye ihtiyacı olduğunu bu kapsamda gelirler idaresinin güçlü olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin son yıllarda kamu maliyesi ve borç dinamiklerini iyileştirmede çok önemli mesafeler kat ettiğinin de altını çizen Bakan Şimşek, "Ekonomik krize rağmen krizden daha az etkilenmişse bunun altında son yıllarda yapılan yapısal reformlar yatıyor. Kamu maliyesinin dış borçlara karşı hassayetini azalttık...Dış borç açısından borcun oranını aşağı çektik. Türkiye'de kamu borç dinamiklerine ilişkin bir endişe yoktur. Bugün Türkiye'nin kredi notu krize rağmen dört kez arttırılmışsa tüm bunların nedeni kamudaki reformlarımızdır." diye konuştu.

"30 OECD ÜLKESİ ARASINDA 29. SIRADAYIZ"

"Önümüzdeki günlerde de gelir idaresini güçlendirmeye çalışacağız. Gelirler idaresine bu kapsamda büyük görevler düşmektedir." diyerek konuşmasını sürdüren Şimşek, "Türkiye'de maalesef kurumlar vergisi ve gelirler idaresinin milli gelire oranı çok düşük. Yüzde beş buçuk ila 6 arasında değişiyor. 30 OECD ülkesi arasında 29. sıradayız. Geçen yıl kurumlar vergisi tahsilatı 18 milyar lira civarındaydı. Mükellef sayısı 641 bin civarında. Kurumlar vergisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı yüzde 1.9. Daha öncede söylediğim gibi 2010 yılında da pek fazla bir şey değişmeyecek." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE DOLAYSIZ VERGİLER DÜŞÜK"

Vergi konusuna dikkat çeken Şimşek, "İlk yüz mükellefimiz kurumlar vergisinin yüzde 44'nü, ilk 5 yüz mükellefimiz yüzde 59'nu, ilk bin mükellefimiz yüzde 64,5'nu, ilk 10 mükellefimiz yüzde 23'nü, ilk 50 mükellef de yüzde 38'ni ödüyor. 641 bin tane mükellefimiz var. İlk bin mükellefimiz kurumlar vergisi toplamının yüzde 64,5'nu ödüyor. Bunun için Vergi tabanını mutlaka genişletmemiz gerekiyor. Türkiye'de dolaylı vergilerin yüksekliği değil dolaysız vergilerin inanılmaz oranda düşük olmasıdır." dedi.

VERGİ KAÇAKLARINA AĞIR CEZALAR YOLDA

Türkiye'de vergi kaçakçılığının önemli bir sorun olduğunu dile getiren Şimşek, "Vergi kaçırmaların sonuçları ağırlaştırılacak bu kapsamdaki bir yasa yakında meclise gönderilecek. Vergi kaçakçılarına verilecek olan para cezalarının ve ertelenmesini engelleyecek bir düzenleme olacak. Vergi kaçakçıları bunun ağır sonuçlarına mutlaka katlanacaklar. Gelir idaresini güçlendireceğiz. Personele de çok büyük bir yetki vereceğiz. Bu kapsamda. Gerek insan kaynakları gerekse bu kaynakları kullanma açısından gelir idaresine bir takım esneklikler kazandıracağız." diye konuştu.

"HAKSIZ REKABETİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Haksız rekabetin ortadan kaldırması gerektiğini söyleyen Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti: "Kayıt dışı ile mücadele uzun bir süreçtir. Herkesimin katkıda bulunması gereken bir durumdur. Kurumlar vergisi Türkiye'de yüzde 20. OECD ülkeleri arasında en düşük kurumlar vergisi oranına sahibiz. En düşük 25. sırasındayız. Vergi fazlılığını bahane edip vergi kaçırmak artık anlamlı değil. Türkiye'yi OECD ülkeleri ile karşılaştırdığımızda onlardan yüksek değil." "Taşıma suyuyla değirmen dönmüyor." diyen Şimşek, "Kamu borç yükünü aşağı çekmeye çalışacağız. Kamu borç stoku milli gelire oranını, bütçe açığını daha da aşağı çekmeye çalışacağız. Hedeflerimizin ötesinde bir seviyeye ulaşmaya çalışacağız." diyerek konuşmasına son verdi. Panelde ayrıca Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı Başkanı İbrahim Türkiş , Türkiye ve Dünyadaki vergi gelirlerine değindi. Vergi adaletsizliğine de değinen Türkiş, kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.Maliye Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanı Aziz Özbek ise yaptığı konuşmada kurumsal mükelleflerinin önem arz ettiğini söyledi. Panel sonrasında Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı Başkanı İbrahim Türkiş tarafından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e plaket takdim edildi.

KİM BU ZENGİN?

Varlık Barışı'nın ikinci döneminde bir Türk işadamının 7.1 milyar lira beyan ettiğini belirten Şimşek, "İşadamının bu paranın yüzde 90'ını da Türkiye'ye getirdiği" bilgisini verdi. İsmi açıklanmayan işadamı böylece Türkiye zenginler listesinde zirveye oturdu. Forbes'un son açıklanan listesine göre meçhul işadamı Türkiye'nin en zengini durumunda.

çünkü Forbes'un listesinde Türkiye'nin en zengini 3 milyar dolar servetiyle Hüsnü Özyeğin'di. Mehmet Emin Karamehmet 2,9 milyar dolar serveti ile ikinci, Şarık Tara ise 2,6 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyordu.

Hakime TORUN - ünsal çAKİN / İSTANBUL - DHA