Adana İş Dünyasının 'Atık' İsyanı
Haberler » Yerel » Adana İş Dünyasının 'Atık' İsyanı - Haber

Adana İş Dünyasının 'Atık' İsyanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliği uyarınca belediyeler tarafından belirlenerek faturalandırılan 'atık' ücretlerine Adana iş dünyası tepki gösterdi.

Adana İş Dünyasının 'Atık' İsyanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliği uyarınca belediyeler tarafından belirlenerek faturalandırılan 'atık' ücretlerine iş dünyası tepki gösterdi.

Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Adana Esnaf Odaları Birliği (AESOB), uygulama sonucu vatandaşın çöp için 3, atık su için ise 2 yarı ödeme yapma durumunda kaldığı ve anayasaya aykırı şekilde çifte vergilendirmeye yol açan uygulamanın kaldırılmasını istedi.

ADASO Başkanı Sadi Sürenkök, ATO Başkanı Ali Gizer, ATB Başkanı ve AESOB Başkan Vekili Nihat Sözütek, atık ücretleri uygulamasını değerlendirmek için bir araya geldi. Vatandaşlardan gelen tepki ve yakınmaları gündeme getiren iş dünyası temsilcileri, uygulamanın yanlışlığını ve haksızlığını içeren ortak yazı ile girişimlerde bulunulmasını, konunun belediye başkanlarına da iletilmesini kararlaştırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Adana milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ye gönderilen ve içeriği belediye başkanlarına iletilen yazıda, "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile iş dünyası ve vatandaşları sıkıntıya sokan hükümler getirildiğine dikkat çekildi.

Bakanlığa yönetmelikle harcamalara katılma payının usulünü belirleme yetkisi verildiği, ücret tarifelerinin usulünü belirleme yetkisi verilmediği vurgulanan yazıda, şöyle denildi: "Çevre komisyonunda bu ekleme yapılırken, bu hususun zaten diğer kanunlarda düzenlendiği ve yararlanıcılardan temizlik vergisi ve atıksu bedeli alındığı gözden kaçmıştır. Kanun yaparken gerekli özen gösterilmemiştir. Vergi konusu edilmiş veya bedeli ödenmekte olan aynı hizmete mükerrer bir mükellefiyet anayasanın hukuk devleti ilkesine uyar mı? Yayınlanan yönetmelikte, katı atık için, ilçe belediyelerinin "toplama ücreti" büyükşehir belediyelerinin "bertaraf ücreti" tahsil edeceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. Oysa kanun sadece "toplama, taşıma ve bertaraf ücreti" olarak tek bir ücret öngörmüştür. Bu yönetmeliğe dayalı olarak vatandaşlar çöp için; Çevre Temizlik Vergisi, Çöp Toplama Ücreti, Çöp Bertaraf Ücreti olarak 3 ayrı ödeme, atıksu için, Atıksu Bedeli, Atıksu Toplama, Arıtma ve Bertaraf Ücreti olarak 2 ayrı ödeme yapma durumunda kalmışlardır."

ÖZENSİZLİĞİN CEZASI HALKA FATURA EDİLEMEZ

Ortak yazıda, Çevre Kanunu'nun 8'inci maddesine özensiz bir şekilde komisyonda ilave edilen hükümler nedeniyle çifte vergilendirme durumunun ortaya çıktığı, kanunun bu hükümlerinin acilen değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Belediyelerin, vergilendirilmiş konuda ücret faturaları düzenlemek suretiyle vatandaşları zor durumda bıraktığı belirtilen ortak yazıda, "Herkese ödediği çevre temizlik vergisinin kat kat üstünde yeni ücret faturaları gönderilmiştir. Ödenemeyecek kadar yüksek olan bu faturalar nedeniyle yakında yüzbinlerce icra dosyası açılacaktır. Oysa ne hükümetin ne de parlamentonun aynı konuda ikinci ve üçüncü defa vergilendirmek gibi niyeti olamaz. Meclisteki özensizliğin cezası halka fatura edilemez." görüşüne yer verildi.

Yazıda, kanuna aykırı olan ve belediyelerce uygulamaya dayanak yapılan yönetmeliğin derhal yürürlükten kaldırılması talep edilerek, "Çevre Kanununun 8 inci maddesinin gözden geçirilmesi için çağrı yapıyoruz." denildi.

Kaynak: CHA