Bağ-Kur ve SSK prim borcuna 60 ay taksit geliyor

Sosyal güvenlik alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı TBMM Plan ve Bütçe alt komisyonunda değiştirilerek kabul edildi.

Bağ-Kur ve SSK prim borcuna 60 ay taksit geliyor