Küresel petrol veri tabanı

Uluslararası Enerji Forumu'nda tanıtılan Küresel Petrol Veri Tabanı (JODI) ile dünya petrol üretimi, tüketimi ve talebi verilerine, internet üzerinden ulaşılabilecek. JODI

Küresel petrol veri tabanı

Kaynak: Sabah