En yüksek gelir vergisi Ankara'dan

Kişi başına ödenen gelir ve katma değer vergisi rakamlarına göre, Türkiye'de yaşayanlar açısından gelir düzeyi en yüksek il, Ankara olarak belirlendi.

En yüksek gelir vergisi Ankara'dan