Trabzon'da stadyum alanı tahsis ihalesi yapılıyor

Trabzonspor Kulübü'nün Akyazı Beldesi'nde yapmayı planladığı stadyum için gereken tahsis ihalesinin duyurusu yapıldı.

Trabzon'da stadyum alanı tahsis ihalesi yapılıyor

Trabzonspor Kulübü'nün Akyazı Beldesi'nde yapmayı planladığı stadyum için gereken tahsis ihalesinin duyurusu yapıldı.

Buna göre söz konusu alanla üzerindeki taşınmazlara daha önce hazırlanan ön izin sözleşmesi ve şartnamesindeki şartlar gereğice Kurvaziyer Limanı ve 3621 sayılı Kıyı Kanununda belirtilen diğer sosyal ve teknik altyapı tesislerinin yapılması doğrultusundaki 1 yıl süreli ön izin ihalesinin 20 Kasım Salı günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Duyuruda söz konusu ihaleye yönelik ön izin bedelinin 1 yıl için 167 bin YTL.'den düşük olmaması şartı yer aldı. Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale salonunda toplanacak komisyonca gerçekleştirilecek ihalenin geçici teminat bedeli ise 16 bin 700 YTL. olarak belirlendi.

İhale duyurusunda 660 bin metrekarelik söz konusu alana ilişkin her ölçekteki imar planlarının hazırlattırılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'ne ve bu plan uyarınca hazırlanacak uygulama projelerinin ise Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'ne onaylatılması gerektiğine dikkat çekildi. Duyuruda gerekli başvuruların kurallara uygun biçimde yapılmasının ardından komisyonun ihaleyi gerçekleştirip gerçekleştirmemekte serbest olduğunun da altın çizildi.