Babacan: Merkez Bankası için ölçü hizmet

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, yeni Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ı belirlerken pek çok kriterin gözönünde bulundurulduğunu ve ''memlekete hizmetin'' temel ölçü olduğunu belirtirken, bunun dışındaki tartışmaların, ''modern çağı yakalamış Türkiye'ye yakışmayacağını''

Babacan: Merkez Bankası için ölçü hizmet