Krueger: Dış borç risk yaratıyor

IMF Başkan Yardımcısı Krueger, Türkiye'nin toplam dış borç stokunun GSYİH'ye oranının risk yarattığını söyledi.

Krueger: Dış borç risk yaratıyor